معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد


معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد

سمبل های ماه تولد – نمادهای ماه تولد
سمبل های ماه تولد را می توان لوگو دانست.

در این مطلب می خوانید ... پنهان

لوگو معانی و مفاهیم بسیار گسترده ای دارد و صرفا یک آرم نیست. تمامی سمبل ها نماد ها علامت ها و… را می توان لوگو دانست. سمبل های ماه تولد نیز یک نوع لوگو است و طراحی و انتخاب آن ها برای هر ماه برمیگردد به پیدایش نمادها، خدایان و علوم اختر شناسی و طالع بینی.

سمبل های ماه تولد

در طول تاریخ طالع بینی از جمله موضوعات پرطرفدار برای انسان ها بوده است. اهمیت این موضوع تا جایی است که برخی از مردم مسیر زندگی خود را براساس آن برنامه ریزی می کنند. در این میان طالع بینی چینی از جمله مشهورترین آنهاست. نمادهای زودیاک چینی در کشور چین با نام Shengxiao شناخته می‌شوند. این طرح‌ها با استفاده از ۱۲ شاخه زمینی و به شکل ۱۲ حیوان که هر کدام نماد یک سال تولد هستند کشیده می‌شوند.

نمادهای زودیاک

نمادهای زودیاک در کشورهای مختلف از جمله قاره آسیا، اروپای شرقی و آفریقای شمالی طرفداران زیادی دارد. چرخه ۱۲ ساله زودیاک به طور سنتی با نمادی از موش آغاز می‌شود. این چرخه با ۱۱ حیوان دیگر از جمله گاو نر، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، مرغ، خروس، سگ و خوک ادامه می‌یابد. هر کدام از آنها نماد یک سال بوده و توصیف کننده شخصیت فرد متولد آن سال است. در طالع بینی چینی، این نمادها نشان دهنده درکی است که دیگران از برخورد با شما داشته یا ویژگی‌هایی است که شما خود آن‌ها را ابراز می‌نمایید.

سمبل های ماه تولد

نام این نماد ها زودیاک است و اکثر آن ها در یونان باستان بوجود آمدند.
در ادامه سمبل هر ماه را به همراه توضیحات بیشتر طالع بینی بیان می کنیم.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه فروردین

سمبل ماه فروردین حیوان قوچ است و عنصر وجودشان آتش. همچنین رز سرخ، گل محبوبشان است و روز سه شنبه روز مبارکشان. متولدین ماه فروردین معروف به نوزاد طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها مارس (مریخ) است. فلز وجودشان آهن و سنگ خوش یمن آن ها الماس و یاقوت است. رنگ محبوب متولید ماه فروردین قرمز و صورتی روشن و عدد خوش یمنشان 9 است. متولدین ماه فروردین شخصیت کاردینالی دارند و “من هستم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه اردیبهشت

سمبل ماه اردیبهشت حیوان گاو نر است و عنصر وجودشان خاک. همچنین رز صورتی، گل محبوبشان است و روز جمعه روز مبارکشان. متولدین ماه اردیبهشت معروف به طفل شیرخوار طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است. فلز وجودشان مس و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت کبود است. رنگ محبوب متولید ماه اردیبهشت آبی آسمانی، صورتی بنفش و عدد خوش یمنشان 6 است. متولدین ماه اردیبهشت شخصیت ثابتی دارند و “همه چیز مال من است” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه خرداد

سمبل ماه خرداد دوقولوها است و عنصر وجودشان هوا. همچنین کاملیا، گل محبوبشان است و روز چار شنبه روز مبارکشان. متولدین ماه خرداد معروف به کودک طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها مرکوری (عطارد) است. فلز وجودشان جیوه و سنگ خوش یمن آن ها زمرد کبود است. رنگ محبوب متولید ماه خرداد زرد، سبز، آبی و عدد خوش یمنشان 5 است. متولدین ماه خرداد شخصیت راوی دارند و “من فکر می کنم ” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه تیر

سمبل ماه تیر حیوان خرچنگ است و عنصر وجودشان آب. همچنین بنفشه و لی لی، گل محبوبشان است و روز دوشنبه روز مبارکشان. متولدین ماه تیر معروف به تازه بالغ طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ماه است. فلز وجودشان نقره و سنگ خوش یمن آن ها مروارید است. رنگ محبوب متولید ماه تیر سایه ای از رنگ های خاکستری و آبی و سبز و عدد خوش یمنشان 2 است. متولدین ماه تیر شخصیت کاردینالی دارند و “من احساس می کنم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه مرداد

سمبل ماه مرداد حیوان شیر است و عنصر وجودشان آتش. همچنین آفتابگردان، گل محبوبشان است و روز یکشنبه روز مبارکشان. متولدین ماه مرداد معروف به جوان طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها خورشید است. فلز وجودشان طلا و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت زرد است. رنگ محبوب متولید ماه مرداد رنگ های غروب خورشید و عدد خوش یمنشان 1 است. متولدین ماه مرداد شخصیت ثابتی دارند و “من اراده می کنم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه شهریور

سمبل ماه شهریور فرشته است و عنصر وجودشان خاک. همچنین Forgetmenot، گل محبوبشان است و روز چهارشنبه روز مبارکشان. متولدین ماه شهریور معروف به بالغ طبیعت هستند و ستاره حاکم آن ها ولکان و مرکوری است. فلز وجودشان پلاتین و سنگ خوش یمن آن ها عقیق سبز است. رنگ محبوب متولید ماه شهریور سایه ای از خاکستری، سبز، نقره ای و عدد خوش یمنشان 5 است. متولدین ماه شهریور شخصیت راوی دارند و “من تجزیه و تحلیل می کنم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه مهر

سمبل ماه مهر ترازو است و عنصر وجودشان هوا. همچنین رز سفید، گل محبوبشان است و روز جمعه روز مبارکشان. متولدین ماه مهر معروف به “با آرمان و ازدواج” هستند و ستاره حاکم آن ها ونوس (زهره) است. فلز وجودشان مس درخشان و سنگ خوش یمن آن ها الماس و اوپال است. رنگ محبوب متولید ماه مهر بژ و قهوه ای و عدد خوش یمنشان 6 است. متولدین ماه مهر شخصیت کاردینالی دارند و “من تعادل برقرار می کنم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه آبان

سمبل ماه آبان حیوان عقرب است و عنصر وجودشان آب. همچنین ارکیده و رازقی، گل محبوبشان است و روز سه شنبه روز مبارکشان. متولدین ماه آبان معروف به “با آمان ها” هستند و ستاره حاکم آن ها پلوتو است. فلز وجودشان آهن و سنگ خوش یمن سیلیس است. رنگ محبوب متولید ماه آبان قرمز تیره و عدد خوش یمنشان 9 است. متولدین ماه آبان شخصیت ثابتی دارند و “من آرزو میکنم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه آذر

سمبل ماه آذر اسب با سیمای انسان است و عنصر وجودشان آتش. همچنین میخک، گل محبوبشان است و روز پنجشنبه روز مبارکشان. متولدین ماه آذر معروف به “با آرمان کسب اطلاعات” هستند و ستاره حاکم آن ها ژوپیتر (مشتری) است. فلز وجودشان قلع و سنگ خوش یمن آن ها فیروزه است. رنگ محبوب متولید ماه آذر ارغوانی و عدد خوش یمنشان 3 است. متولدین ماه آذر شخصیت راوی دارند و “من میبینم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه دی

سمبل ماه دی حیوان بز است و عنصر وجودشان خاک. همچنین ماگنولی، گل محبوبشان است و روز شنبه روز مبارکشان. متولدین ماه دی معروف به “با آرمان تجربه کردن” هستند و ستاره حاکم آن ها ساترن(زحل) است. فلز وجودشان سرب و سنگ خوش یمن آن ها عقیق رنگارنگ است. رنگ محبوب متولید ماه دی ماگنولی و عدد خوش یمنشان 8 است. متولدین ماه دی شخصیت کاردینالی دارند و “من به کار میگیرم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه بهمن

سمبل ماه بهمن مرد و دلو است و عنصر وجودشان هوا. همچنین نرگس، گل محبوبشان است و روز شنبه روز مبارکشان. متولدین ماه بهمن معروف به “با آرمان ایده آلیستی” هستند و ستاره حاکم آن ها اورانوس است. فلز وجودشان اورانیوم و سنگ خوش یمن آن ها یاقوت کبود است. رنگ محبوب متولید ماه بهمن آبی آسمانی و عدد خوش یمنشان 4 است. متولدین ماه بهمن شخصیت ثابتی دارند و “من می دانم” شعار آن هاست.

سمبل های ماه تولد – نماد و سمبل ماه اسفند

سمبل ماه اسفند حیوان ماهی است و عنصر وجودشان آب. همچنین بنفشه و لی لی، گل محبوبشان است و روز پنجشنبه روز مبارکشان. متولدین ماه اسفند معروف به “با آرمان تفویض” هستند و ستاره حاکم آن ها نپتون است. فلز وجودشان تشعشعی از فلزات مصنوعی و سنگ خوش یمن آن ها زمرد است. رنگ محبوب متولید ماه اسفند سایه آبی و سبز دریایی و عدد خوش یمنشان 7 است. متولدین ماه اسفند شخصیت راوی دارند و “من باور دارم” شعار آن هاست.

طالع بینی و تحلیل شخصیت بر اساس ماه تولد و جنسیت

فال و طالع بینی مردان متولد فروردين
فال و طالع بینی مردان متولد ارديبهشت
فال و طالع بینی مردان متولد خرداد
فال و طالع بینی مردان متولد تير
فال و طالع بینی مردان متولد مرداد
فال و طالع بینی مردان متولد شهريور
فال و طالع بینی مردان متواد مهر
فال و طالع بینی مردان متولد آبان
فال و طالع بینی مردان متولد آذر
فال و طالع بینی مردان متولد دی
فال و طالع بینی مردان متولد بهمن
فال و طالع بینی مردان متولد اسفند

فال و طالع بینی زنان متولد فروردين
فال و طالع بینی زنان متولد ارديبهشت
فال و طالع بینی زنان متولد خرداد
فال و طالع بینی زنان متولد تير
فال و طالع بینی زنان متولد مرداد
فال و طالع بینی زنان متولد شهريور
فال و طالع بینی زنان متولد مهر
فال و طالع بینی زنان متولد آبان
فال و طالع بینی زنان متولد آذر
فال و طالع بینی زنان متولد دی
فال و طالع بینی زنان متولد بهمن
فال و طالع بینی زنان متولد اسفند

ویژگی های نمادهای زودیاک در طالع بینی چینی

در طالع بینی چینی نمادهای زودیاک علاوه بر بیان شخصیت افراد، وظیقه دیگری نیز دارند. تشخیص سن فرد از روی این نمادها سال تولد امکان پذیر است. برای مثال اگر سال ۲۰۱۱ سال گاو باشد، متولد این سال باید در سال ۲۰۱۱؛ ۱۲، ۲۴، ۳۶ یا ۴۸ ساله باشد.

به سال‌های تولد زودیاک چینی در کشور چین به Ben Ming Nian گفته می‌شود. متولد هر سال یک تکه از لباس‌ خود مثل جوراب، لباس زیر، دستبد یا… را در تمام طول سال به رنگ قرمز انتخاب می‌کند تا از بدشانسی دور بماند.

ویژگی متولدین سال های مختلف در طالع بینی چینی

متولدین سال موش 鼠 در طالع بینی چینی

(Yang، اولین سه گانه، عنصر وجودی آب)

صریح، سرسخت، محکم، دقیق کاریزماتیک، حساس، سخت کوش، جذاب، اجتماعی، هنرمند، زیرک. متولد سال موش گاهی می‌تواند با دقت شرایط را تحت کنترل قرار دهد. آنها گاهی می توانند کینه جو، خود مخرب، دروغگو، پول پرست، لجوج، منتقد، بیش از حد بلند پرواز، بی رحم، متعصب و فریبنده باشد.

متولدین سال گاو 牛 در طالع بینی چینی

(Yin، دومین عنصر سه گانه، عنصر وجودی آب)

قابل اعتماد، بلند پرواز، خونسرد، هدفمند، متولد این ماه رهبر به دنیا آمده، صبور، سخت کوش، پیرو سنت و آداب و رسوم، ثابت و استوار، متواضع، منطقی، مصمم، محکم و با اراده هستند. متولد این سال گاهی می‌تواند لجوج، کوته فکر، مادی، غیر منطقی و سخت گیر باشد.

متولیدن سال ببر 虎 در طالع بینی چینی

(Yang، سومین سه گانه، عنصر وجودی چوب)

غیر قابل پیش‌بینی، سرکش، رنگارنگ، قدرتمند، پرشور، جسور، نیرومند، مهیج، صادق، مهربان، نوع دوست، بخشنده و سخاوتمند. متولدین این سال گاهی بی قرار، بی پروا، بی تاب، تند مزاج، کله شق، خودخواه، پرخاشگر و دمدمی مزاج هستند.

متولیدن سال خرگوش 兔 در طالع بینی چینی

(Yin، چهارمین سه گانه، عنصر وجودی چوب)

بخشنده، بهترین دوست، مهربان، حساس، دارای صدای نرم و ملایم، شیرین، زیبا، کم حرف، محتاط و هوشیار، هنرمند، بسیار دقیق، زودرنج، خودسر، خجالتی، دانا، دلسوز، خوش شانس و قابل انعطاف. متولدین این سال گاهی دمدمی مزاج، منزوی، ظاهر بین، خودپسند، فرصت طلب و لجوج هستند.

متولدین سال اژدها 龍 در طالع بینی چینی

(Yang، اولین سه گانه، عنصر وجودی چوب)

سخاوتمند، با وقار، نیرومند، قوی، مطمئن به خود، مغرور، خوش ذات، صریح، موقر، حسود، غیر عادی، خردمند، آتشین مزاج، پرشور، قاطع، پیش گام، هنرمند، بخشنده و وفادار. متولدین این سال گاهی موقع نشناس، گستاخ، متکبر، ظالم، سخت گیر، بی گذشت، متعصب، خشن، تند رو و بی حیا هستند.

متولیدین سال مار 蛇 در طالع بینی چینی

(Yin، دومین سه گانه، عنصر وجودی آتش)

متفکر، عاقل، عارف، ظریف، دارایی صدای نرم و ملایم، هوسران، خلاق، محتاط، زیرک، زیبا، هوشیار، مسئول، خونسرد، قوی، ثابت قدم و هدفمند. متولدین سال مار گاهی منزوی، ضعیف در برقراری روابط اجتماعی، دارای حس مالکیت شدید، مردد، بی اعتقاد، دروغگو، خاموش و سرد هستند.

متولدین سال اسب 馬 در طالع بینی چینی

(Yang، سومین سه گانه، عنصر وجودی آتش)

شاد، محبوب، تیز هوش، قابل تغییر، خاکی، حساس و باهوش، پر حرف، هم از لحاظ جسمی و هم فکری فرز و سریع، جذاب، هوشمند، دانا، قابل انعظاف و روشن فکر. متولدین این سال ممکن است گاهی بی ثبات، مکتبر، مضطرب، بی ادب، ساده لوح و گستاخ می شوند.

گوسفند، بز یا قوچ 羊 در طالع بینی چینی

(Yin، چهارمین سه گانه، عنصر وجودی آتش)

نیکوکار و عادل، دلسوز، میانه رو، خجالتی، هنرمند، خلاق، نجیب، مهربان، فهمیده، مصمم، صلح جو، دست و دل باز و به دنبال امنیت و آرامش. این افراد گاهی دمدمی مزاج، دو دل، بیش فعال و نگران هستند.

متولدین سال میمون 猴 در طالع بینی چینی

(اولین سه گانه، عنصر وجودی فلز)

مخترع، محرک، بداهه گو، تیزهوش، کنجکاو، کنجکاو، انعطاف‌پذیر، نوآور، حلال مشکلات، به خود مطمئن، اجتماعی وخوش مشرب، هنرمند، مودب، با وقار، رقابتی، هدفمند، واقع بین و خردمند. این افراد بعضی اوقات خودبین، خودخواه، بی ملاحظه، مغرور، گمراه کننده، حیله گر، حسود و مشکوک هستند.

متولدین سال خروس 雞 در طالع بینی چینی

(Yin، دومین سه گانه، عنصر وجودی فلز)

حساس، شسته رفته، دقیق، با برنامه، به خود مطمئن، قاطع، محافظه کار، منتقد، کمال گرا، محتاط، متعصب، عمل گرا، علاقمند به علم و مسئول. متولدین سال خروس گاهی خرافاتی و بیش از حد ایرادگیر، خشکه مقدس، خودخواه، لجوج و بیش از حد به خود مطمئن می‌شوند.

متولدین سال سگ 狗 در طالع بینی چینی

(Yang، سومین سه گانه، عنصر وجودی فلز)

صادق، هوشمند، صریح، وفادار، سرشار از حس عدالت خواهی و منصف، جذاب، دوست داشتنی، بی تکلف، اجتماعی، روشن فکر، ایده آلیست و آرمان گرا، با اخلاق، عمل گرا، مهربان، حساس، آسان گیر. این افراد گاهی خیره سر، تنبل، سرد، بدبین، جنگجو، لجوج و ستیزه جو هستند.

متولدین سال خوک 猪 در طالع بینی چینی

(Yin، چهارمین سه گانه، عنصر وجودی آب)

صادق، شجاع، محکم، خوش مشرب، صلح دوست، صبور، وفادار، سخت کوش، معتمد، صادق، خونسرد، فهیم، متفکر، وسواسی، پرشور، با هوش. این افراد گاهی ساده لوح، جبرگرا و مادی می‌شوند.

نمادهای ماه و سال تولد
نمادهای ماه و سال تولد

سال تولد شما، سال چه حیوانی‌ست؟

به کمک جدول زیر به راحتی می توانید متوجه شوید که براساس طالع بینی چینی در سال کدام حیوان متولد شده اید.

ch icons rat 01 3 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch 5 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons tiger 01 7 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons rabbit 01 9 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons dragon 01 11 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons snake 01 13 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons horse 01 15 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons goat 01 17 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons monkey 01 19 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons rooster 01 21 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons dog 01 23 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولدch icons pig 01 25 معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد
موشگاوببرخرگوشاژدهاماراسببزميمونخروسسگخوک
۱۲۷۹۱۲۸۰۱۲۸۱۱۲۸۲۱۲۸۳۱۲۸۴۱۲۸۵۱۲۸۶۱۲۸۷۱۲۸۸۱۲۸۹۱۲۹۰
۱۲۹۱۱۲۹۲۱۲۹۳۱۲۹۴۱۲۹۵۱۲۹۶۱۲۹۷۱۲۹۸۱۲۹۹۱۳۰۰۱۳۰۱۱۳۰۲
۱۳۰۳۱۳۰۴۱۳۰۵۱۳۰۶۱۳۰۷۱۳۰۸۱۳۰۹۱۳۱۰۱۳۱۱۱۳۱۲۱۳۱۳۱۳۱۴
۱۳۱۵۱۳۱۶۱۳۱۷۱۳۱۸۱۳۱۹۱۳۲۰۱۳۲۱۱۳۲۲۱۳۲۳۱۳۲۴۱۳۲۵۱۳۲۶
۱۳۲۷۱۳۲۸۱۳۲۹۱۳۳۰۱۳۳۱۱۳۳۲۱۳۳۳۱۳۳۴۱۳۳۵۱۳۳۶۱۳۳۷۱۳۳۸
۱۳۳۹۱۳۴۰۱۳۴۱۱۳۴۲۱۳۴۳۱۳۴۴۱۳۴۵۱۳۴۶۱۳۴۷۱۳۴۸۱۳۴۹۱۳۵۰
۱۳۵۱۱۳۵۲۱۳۵۳۱۳۵۴۱۳۵۵۱۳۵۶۱۳۵۷۱۳۵۸۱۳۵۹۱۳۶۰۱۳۶۱۱۳۶۲
۱۳۶۳۱۳۶۴۱۳۶۵۱۳۶۶۱۳۶۷۱۳۶۸۱۳۶۹۱۳۷۰۱۳۷۱۱۳۷۲۱۳۷۳۱۳۷۴
۱۳۷۵۱۳۷۶۱۳۷۷۱۳۷۸۱۳۷۹۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶
۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶۱۳۹۷۱۳۹۸

سمبل حیوان سال تولد – نماد حیوان سال تولد

از تقویم ابتدایی بشریت جیل هزاره گی یا سال دوازده حیوانی، امروزه در تمامی کشورهای جنبوب شرق آسیا رسمیت داشته است این تقویم دوره های دوازده ساله ایست که پی هم تکرار می شوند. یعنی سالها به جای تاریخ و عدد به نام حیوانات دوازده گانه نامگزاری شده اند. اینکه چگونه این نام ها انتخاب شده اند و از کجا می آیند یک بحث بسیار مفصلی است که باید در یک کتاب شرح داد. در ادامه جدول سمبل حیوان سال تولد یا نماد حیوان سال تولد به تاریخ خورشیدی ایرانی را قرار داده و به طور خلاصه معنی و مفهوم هر حیوان سال تولد را شرح می دهیم.

ستاره شناسان ما سالهای این دوره را چنین یاد می کنند:
۱- سیچقان ئیل یا سال موش.
۲- اود ئیل یا سال گاو.
۳- بارس ئیل یا سال پلنگ.
۴- توشقان ئیل یا سال خرگوش.
۵- لوی ئیل یا سال نهنگ (که در جنوب شرق آسیا آن را سال اژدها می خوانند.)
۶- ئیلان ئیل یا سال مار.
۷- یونت ئیل یا سال اسپ.
۸- قوی ئیل یا سال گوسفند. (چینی ها آن را سال بز می نامند.)
۹- بیچی ئیل یا سال میمون.
۱۰- تخافوی ئیل یا سال مرغ (که در جنوب شرق آسیا سال خروس نامیده میشود.)
۱۱- ایت ئیل یا سال سگ.
۱۲- تنکوز ئیل یا سال خوک.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها  – سال موش

متولدین این سال ظاهر زیبا داشته ؛ زحمتکش، کار دوست، تشریفاتی و رسمیات پسند هستند. هدفمندند و مطلب آشنا. همیشه جانب احتیاط را نگه میدارند و توانایی پس انداز کردن پول خود را دارند. فقط احساس عمیق آنها را وا می دارد که احتیاط را فراموش نمایند.
نسبت به اشخاص محبوب خویش سخاوتمندند ؛ زود آتشین می گردند، ولی قدرت آن را دارند که به زودی خشم خود را فرو خورده، آرامش ظاهری را نگهدارند. انسانهای خرده گیر و عزت طلب اند، به غیبت از دیگران علاقه ی عجیبی دارند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال گاو

زاده شده گان این سال توانمند، پرطاقت، کم گپ، مطمین و قابل اعتماد اند. اغلب آنها غیر وابسته اند. زود برافروخته می گردند و درین حالت دهشتناک بوده، حذر کردن از ایشان واجب است. هر چند خاموش و درونگرا هستند، ولی اگر لازم آید خوش صحبت نیز می گردند.
از لحاظ جسمانی و فکری برتری دارند. با آنکه دیگران آنها را لاقید و غیر سختگیر می پندارند، شق و کله شخ بوده، از روبرو شدن با مخالفت خوش شان نمی آید.
این گروه از مردم عشق را مانند ورزش وسیله ی سرگرمی می دانند و همین امر بعضاً اسباب اختلاف بین آنها و نزدیکان شان را فراهم می سازد.

طالع بینی سال گاو
طالع بینی سال گاو – فال و طالع بینی سال 1400-2021 | گاو حیوان سال ۱۴۰۰

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها  – سال پلنگ

پیدا شده­گان سال پلنگ حساس هستند. شیفته شادمانی بوده، نیکخواه ولی عصبی مزاج، والامقام و صاحب احترام اند؛ اما اغلب با بزرگان و آمرین شان درگیر اختلاف و کشمکش.
مردم قدر و قیمت فوق العاده یی به متولدین این سال قایل اند ؛ زیرا آنها انسانهای مصمم و قاطع هستند ؛ با اینهم اغلب عجولانه و نادرست تصمیم می گیرند و یا اینکه خیلی دیر به تصمیم درست نایل می آیند.
پلنگ زاده گان! خودپرست بوده، به همه چیز به دیده ی شک و تردید می نگرند ؛ ولی عموما مردانه صفت و پرتوان هستند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال خرگوش یا گربه

آنانکه در سال خرگوش به دنیا آمده اند، انسان های ویژه ای هستند. با استعداد و شهرت طلب اند ؛ کارهای شان همواره توأم با موفقیت است. نیکخواه، خویشتندار٬ مطمئن، قابل اعتماد٬ دارای طبع بلند و مناعت نفس اند. دیگران را به وجد می آورند. از جهت مادی همیشه کامیاب اند. غیبت را دوست دارند.
اشخاص زاده شده در این سال بی­ کینه بوده، مخصوصاً در برابر دوستان و عزیزان خویش هیچگونه کینه ای نمی ورزند ؛ در حالیکه هیچگونه دلبسته گی ای نیز به آنان نشان نمی دهند. این گروه از مردم کارمندان خوب، پاک وجدان و با مسئولیت بوده٬ وقار، تشریفات و رسمیت پرستی را عزیز می دارند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال نهنگ یا اژدها

آنانیکه در سال نهنگ که در سیستم دوره ی دوازده حیوانی جنوب شرق آسیا سال اژدها خوانده می شود؛ دیده به جهان گشوده اند، انسانهای تندرست و صحتمند بوده، بسیار فعال و هیجانی اند. گاهگاهی کله شخ و شریر نیز می گردند، ولی به صورت عموم صدیق، راستگو، حساس و قاطع اند. اینها با آنکه خود رأی و صریح بوده، آشکارا سخن می گویند ؛ میتوان به ایشان اتکاء نمود ؛ زیرا همیشه پخته و با اساس اند. نازک دل نیستند ولی توانایی دلسوز شدن را دارند. به دیگران موقع می دهند که بر ایشان حکم کنند. از گمراهی زود رهایی می یابند. مردم اغلب متولدین این سال را دوست دارند ؛ ولی خودشان به این مطلب باور ندارند.
زاده گان سال نهنگ، یا بسیار زودتر از موقع تشکیل خانواده میدهند و یا اینکه مجرد باقی می مانند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال مار

آنانیکه در سال مار قدم به عرصه ی هستی نهاده اند، انسان های مرموز بوده ؛ ولی طبیعتاً خردمند اند. با آنکه پولدار و متمول می باشند، اغلب ممسک و متکبر اند ؛ ولی گاهی میتوانند همدرد دیگران باشند و به آنان یاری رسانند. اینها آدم های متکی به خود بوده، به دیگران کمتر اعتماد می کنند. قاطع، هدفمند و اندکی مطلب آشنا هستند. از نابرابری ها اندوهگین میگردند. بی پروا هستند و این امر اغلب به پیچیده شدن مناسبات خانواده گی شان منجر می گردد.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال اسب

زاده گان سال اسب، مردمان خوشحال و با شهرت اند. از پول به طریق نیک و به جا استفاده می کنند. عاقل اند و مؤثر. دیگران را زود زیر تأثیر شان قرار می دهند. پرگویند و با استعداد، کار هایشان اغلب با موفقیت همراهست ؛ اعتماد به نفس دارند و قدر خود را می دانند. به جنس مقابل بی پروا نیستند. احساس چنین مردم اگر بیدار گردد، به غیر از وظایف روزانه دیگر همه چیزها را فراموش می کنند. اجتماعی اند، از دلخوشی، مجلس و گردهمایی ها بیحد لذت می برند.
اینها بسیار دوست دارند تا در مرکز و محراق توجه دیگران قرار داشته باشند. آزاد فکر و مستقل بوده، مسئولیت ها را جدی نمی گیرند ؛ ولی با تصمیم خویش عمل می کنند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال گوسفند و یا بز

انسانهایی که در سال گوسفند قدم به عرصه ی وجود گذاشته اند، قابلیت خاصی در صنایع نفیسه دارند. در نگاه اول همه کارهای اینها خوب به نظر می رسد. اغلب کمرو، باحیا، محجوب و گوشه گیر اند. در انتخاب راه ها تردید و دودلی نشان می دهند و در تصمیم گیری قاطع نیستند.
این گروه مردم متدین بوده و در هرگونه عقاید و باورهای خویش استواری نشان می دهند. سخن دان، کج بحث و خرده گیر نیستند. کار و وظیفه ی خود را دوست دارند و به شدت خواهان شرایط خوب برای زندگی خویش اند. پولدار نیستند، اما طبع بلند دارند. با ملاحظه و نیکخواه می باشند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال میمون

کسانی که در سال میمون یا شادی دیده به دنیا وا کرده اند٬ انسانهای مرموز و غیر قابل اعتماد اند. عاقل، فعال، چالاک و مبتکر بوده ؛ مسایل پیچیده را به زودی حل می کنند، اما کاری را به سامان نمی رسانند. اینها را که می خواهند دشوارترین امور را در یک لحظه انجام می دهند ؛ از راه در پیش گرفته ی شان برگرداندن نهایت مشکل است. کوچکترین منافع در راه شان، اینها را دلزده و ناامید می گرداند.
این دسته ی آدمیزاده گان، صاحب عقل سلیم بوده، درست تصمیم می گیرند. کنجکاو و دانایند. بسیار می خوانند. حافظه قوی و خاطر خوب دارند. به خود اعتماد داشته و همیشه اعتراض می کنند. صاحب شهرت اند و به آسانی به این مقام می رسند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال مرغ

متولدین سال مرغ متفکر٬ با استعداد و زحمتکش هستند. می کوشند وظایف خود را به صورت کامل به انجام برسانند ؛ حتی کارها یی را که از توان و امکان آنها خارج نیز باشد در بسر رسانیدن آن مصر بوده، تقلا به خرج می دهند. با دیگران به زودی محشور و همصحبت شده نمی توانند.
این گروه راست و صادق بوده، به راستی و حقیقت پروری خویش باور کامل دارند. انسان های با گذشت و رار نگهدارند. در حالت ناداری و دارنده گی یکسانند. در نظر قاطع می نمایند. مردم گریز اند و نقشه ها و برنامه های شان هیچگاه عملی نمی گردد. گاهی در زندگی موفق اند و گاهی ناموفق. خود را زیاد دوست دارند. انسان های عجیبی هستند. به ابراز شجاعت و کارنمایی قدرت عجیبی دارند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال سگ

آنهایی که در سال سگ دیده به جهان باز کرده اند، خصوصیات نیک انسانی دارند. صادق، راستگو، قابل اعتماد و راز نگهدارند. اینها خود را دوست داشته، اندکی مغرور و کله شغ هستند. دو رو نیستند، شایق ثروت بوده، دولتمند می گردند. اینها همه امور را به نظر انتقادی می نگرند. تیز زبان و حقیقت پرست اند. چون انسانهای با هدف و مفکوره هستند، در کار و فعالیت های خویش آگاه بوده، می دانند که برای چی مبارزه و تلاش به خرج می دهند. همه کارهای را به آخر رسانیده، در همه امور کامیاب اند. از میان متولدین این سال رهبران خوبی تبارز می کند.

معنی، مفهوم و طالع بینی حیوان سال ها – سال خوک

گروه مردمانی که در سال خوک به دنیا آمده اند، دلیر و از خود گذر بوده، می توانند خود را در راه دیگران قربانی سازند. درستگار٬ راستگو، و رستگارند. در هر کاری نیرو صرف نموده، عقب نشینی برایشان معنایی ندارد. مردانه و باثبات اند و دوستان شان را در مشکلات تنها نمی گذارند.
کم سخن و مهربانند. بسیار می خوانند و بسیار می دانند. در میان آنها بعضاً کسانی پیدا می شوند که بیش از حد پرگو هستند. به اشخاص مورد علاقه خویش توجه بسیار جدی مبذول می دارند.
زندگی خانوادگی این دسته از اشخاص بسیار به خوبی سپری می گردد؛ زیرا اینها توانایی فوق العاده ای برای حل مسایل مشکل آفرین در زندگی دارند. احساساتی هستند و چه مرد و چه زن باشند به شریک زندگی خود عشق میورزند.

طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد

در طول تاریخ طالع بینی از جمله موضوعات پرطرفدار برای انسان ها بوده است. در این میان طالع بینی چینی از جمله مشهورترین آنهاست.

فال و طالع بینی متولدین سال موش
فال و طالع بینی متولدین سال گاو
فال و طالع بینی متولدین سال ببر
فال و طالع بینی متولدین سال خرگوش (گربه)
فال و طالع بینی متولدین سال اژدها
فال و طالع بینی متولدین سال مار
فال و طالع بینی متولدین سال اسب
فال و طالع بینی متولدین سال بز
فال و طالع بینی متولدین سال ميمون
فال و طالع بینی متولدین سال خروس
فال و طالع بینی متولدین سال سگ
فال و طالع بینی متولدین سال خوك

طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ماه تولد و روز ( دهه اول ، دوم و سوم هر ماه از سال ) طالع بيني مصري

فال و طالع بینی متولدین حمل (فروردين)
فال و طالع بینی متولدین ثور (ارديبهشت)
فال و طالع بینی متولدین جوزا (خرداد)
فال و طالع بینی متولدین سرطان (تير)
فال و طالع بینی متولدین اسد (مرداد)
فال و طالع بینی متولدین سنبله (شهريور)
فال و طالع بینی متولدین ميزان (مهر)
فال و طالع بینی متولدین عقرب (آبان)
فال و طالع بینی متولدین قوس (آذر)
فال و طالع بینی متولدین جدي (دي)
فال و طالع بینی متولدین دلو (بهمن)
فال و طالع بینی متولدین حوت (اسفند)

طالع بینی و فال با حروف ابجد

پیشنهاد میکنیم طالع بینی با حروف ابجد را از دست ندهید

طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ارقام تاريخ تولد و حروف ابجد
طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم وفاميلي با حروف ابجد

محشر دات کام سایتی قدیمی و پربازدید!. تبلیغات در محشر دات کام به صورت کلیکی، گزینه خیلی خوب و مقرون به صرفه ای برای تبلبغات است.
هر کلیک فقط 100 تومان!
اگر مطلب "معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد" برای شما مفید بوده است با کلیک بر روی آگهی های زیر از ما حمایت کنید
و در صورت تمایل برای درج آگهی در صفحه مربوط به: معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد در وب سایت محشر، با شماره 09123833830 تماس بگیرید و یا واتس آپ پیام بدید

مطلب معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد را برای دوستان خود ارسال کنید

ارسال معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد در فیسبوک
ارسال معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد در تویتر
ارسال معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد در واتس آپ
ارسال معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد در تلگرام
خبرخوان معنی و مفهوم زودیاک و سمبل ماه ها و حیوان سال تولد

Mahshar

دانستنی فال طالع بینی بهداشت سلامت سبک زندگی سفر گردشگری آشپزی تغذیه ازدواج همسرداری ترفند بورس


فال حافظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


0