طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ماه تولد و دهه</

Horoscope

متولدين سنبله (شهريور)

 متولدين اين ماه به طور كلي افرادي خوش شانس – خوش برخورد – اهل صفا و صميميت – اغلب داراي صفات خوب و پسنديده – در دوستي پايدار – پايبند به قول و قرار – صادق و راستگو – خيرخواه – جذاب و نيك سيرت – در امور شغلي و اجتماعي اغلب موفق و ....

متولدين دهه اول اين ماه اغلب داراي روحيه ‎اي خشن – سخت‎گير – پرحرف – جدي – ستيزه‎ جو – كم تحمل و بد اخلاق – در امور اقتصادي نسبتاً موفق – در مديريت و سرپرستي كم و بيش موفق – بعضاً خسيس و تنگ نظر – در امور اجتماعي فعال – در برخورد با افراد جدي‎ تر از خود عقب نشيني مي‎ كنند. به محض احساس ضرر، از شراكت يا دوستي صرف نظر مي‎كنند .

اين افراد داراي فضايلي نسبتاً خوب – طالب صلح و آرامش – علاقمند به امور هنري – در امور اقتصادي محدود – داراي يك شغل يا يك تخصص – بيشتر طالب كارهاي سبك و كم زحمت و پر فايده – عموماً متخصص در امور خريد و فروش – اغلب تاجر – دلال – كارمند – واسطه و غيره – افرادي مقلد – سريع التأثير – بعضاً داراي نيروي فوق طبيعي و تله ‎پاتي و قدرت هيپنوتيزم – داراي استعداد پيش‎ بيني و پيشگويي – ارائه دهنده راه‎ حل‎هاي خوب در مسائل پيچيده – عموماً حدس آنها در امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سياسي و اقتصادي صحيح و درست – در حل مسائل خانوادگي توانا – داراي قدرت تطبيق با هر شرايط و محيط – از نظر عاطفي ضعيف ‎اند،زيرا در تصميم ‎گيري هايشان عاطفه نقشي ندارد .

متولدين دهه دوم اين ماه اغلب افراطي – تندرو – پرخاشگر – بعضاً داراي شخصيتي جدي – قاطع – سخت‎گير – حراف – داراي جمجمه ‎اي بزرگ – پيشاني قوي – بسيار حساس – داراي حافظه ‎اي قوي – اغلب افرادي منطقي – باهوش – سريع‎الانتقال – حاضر جواب – عموماً ‌آشنا به مسائل فني و تكنيكي – منظم در زندگي – مشاور در امور خانوادگي – در حل مشكلات توانا – از نظر اقتصادي خودكفا – در مسائل عاطفي فاقد جذابيت و انعطاف – اغلب رياضي دان ، حسابدارها و كساني كه به هر طريق با حساب و حسابرسي و غيره در ارتباط باشند، از اين گروه مي‎باشند .

متولدين دهه سوم اين ماه اغلب زود رنج – داراي عكس ‎العمل سريع – نسبت به آينده كم اعتماد و به همين دليل، بي علاقه به معاشرت – داراي نوعي احساس نگراني دروني و ناشناخته كه اغلب تا پايان عمر آنها را ترك نمي‎كند. اين افراد عموماً فعال و پركار و مشكل پسند هستند. به راحتي اقناع نمي‏شوند – در زندگي خانوادگي اغلب منفي‎ گرا هستند – در امور اجتماعي محتاط و گاه ترسو هستند. اينان افرادي خودمتكي بوده و شراكت برايشان خوب نيست. اين افراد اغلب تندرو بوده و براي رسيدن به هدف خود دست به هر كاري مي‎زنند. از لحاظ شغلي بعضاً با بيگانگان فعاليت مي‎كنند و اغلب به موازين سنتي و ملي وابستگي ندارند. اين افراد بعضاً پايبند اخلاق نبوده و به مال و ثروت اهميت زيادي مي‎ دهند. اغلب سياستمداران و ديپلمات‎ها از اين گروه مي‎باشند .