فال و طالع بینی

ای چینگ

بیش از سه هزار سال است که مردم با کتاب ای چینگ درباره اینده وقایع بزرگ و کوچک زندگی خود مشورت می کنند پیشگویان معتقدند مطالب این کتاب علی رغم قدیمی بودن بسیار معتبر است
ای چینگ یکی از قدیمیترین کتابهای پیشگویی است این کتاب چون کاهنه معبد دلفی در یونان باستان مخزن خرد باستانی است و هر سوالی در باره اینده را پاسخ می دهد . قرنهاست که بشر از کتابهایی این چنینی استفاده برده تا مسیر خود را در لحظات بخصوصی از زندگی مشخص کند
اما تعداد معدودی ازین کتابها چنین حجم فشرده ای از مطالب را یکجا جمع کرده است .
بعضی ازین کتابها جنبه ادبی دارند معهذا برای فالگیری استفاده می شوند مثل کتاب انه ئید حماسه ای که توسط شاعر لاتین ویرژیل نوشته شده است

اما کتاب ای چینگ کاملا برای اینده بینی تدوین گردیده و عمر ان به 1200 قبل از میلاد دوران سلطنت شاه ون می رسد . اما عده ای ان را بسیار قدیمیتر و مربوط به دورانی می دانند که هنوز نوشتن در چین مرسوم نشده بود
در عهد کنفسیوس حدود 2500 سال قبل به این کتاب به عنوان کتاب فلسفی و با اهمیت و پر رمز و راز نگریسته می شد . کنفسیوس گفته : اگر به سالهای عمرم اضافه میشد ان را به مطالعه کتاب ای چینگ اختصاص می دادم.بعضی تفسیرهای این کتاب به کنفسیوس نسبت داده شده

در چین متون ای چینگ مقدس شمرده میشد و در ابتدا فقط در اختیار دربار و مردان بزرگ مملکت قرار داشت اما بتدریج نسخه هایی از ان در اختیار مردم عادی گذاشته شد
تا سال 1949 سال به قدرت رسیدن کمونیسم چین فالگیران چینی در هر کوی و برزن نسخه هایی از ای چینگ را در لفافی از ابریشم بهمراه خود داشتند و با انها فال می گرفتند
در پشت متون ای چینگ فلسفه اسرار امیز نیرو مندی قرار گرفته است که بر خلاف فلسفه های جبری دیگر انسان را دارای اراده ازاد می بیند و معتقد است که با نشان دادن واکنش مناسب در هماهنگی با طبیعت هر کس می تواند تقدیر خود را تعیین کند
طرفداران فلسفه تائو معتقدند: سرنوشت همچون بادبزنی تاشو است . یعنی هر تصمیمی بگیریم ما را به یک نقطه از اینده (بادبزن ) می رساند
پاسخهای ای چینگ فقط اینده را پیشگویی نمی کند بلکه سوال کننده اگر باهوش باشد راههای رسیدن به اینده مطلوب را هم پیدا می کند
ای چینگ به مرد برتر که معنای زن برتر را هم می دهد توصیه ارائه می دهد .تعریف ای چینگ از مرد برتر یک تعریف مادی نیست بلکه مرد برتر دارای شعور و بینشی بالاست نه با قدرت و ثروتمند . مردانی که در جوامع ما مردانی برجسته محسوب می شوند ممکن است از نظر ای چینگ مردانی حقیر باشند
کتاب تقدیرات یا ای چینگ تا سال 1882 عملا در غرب ناشناخته بود و اولین متن انگلیسی ان توسط جیمز لگ ترجمه و انتشار یافت ولی کتاب کاربردهای ای چینگ را معرفی نکرده بود . با این وصف علاقه به ای چینگ در سالهای بعد بشدت افزایش یافت و این امر مدیون کشفیات بزرگ دکتر کارل گوستاو یونگ بود .
یونگ کشف کرد که جوابهای ای چینگ به سوالات او همواره پر معنی بوده و همواره نظریه ای عمیق را نسبت به مساله طرح شده نشان می داد . یونگ می گفت که نظر و بینش یی چینگ گاهی انقدر شگفت اور می شود که او به تقریب متقاعد شده بود موجودی زنده و خردمند در درون صفحات این کتاب ماوی دارد .
یونگ در زندگینامه خود اولین سفر خود را به دنیای ای چینگ چنین توصیف کرده است:
من ساعتها در زیر درخت صد ساله گلابی می نشستم و ای چینگ در کنار من بود از طریق دقت در نتیجه تفال و تداخل سوالها و جوابها از یکی به دیگری شیوه ای چینگ را تمرین می کردم . تمام نتایجی که به نحوی غیر قابل انکار شاخص بودند ارتباطی پر معنا با جریان افکار من به وجود می اورد ارتباطی که من قادر به توضیح ان نبودم..
هرمان هسه در مورد ای چینگ می گوید
من بیشتر از خرد چین الهام گرفته ام تا از اوپانیشادهای ودانتا . ای چینگ می تواند زندگی را دگرگون کند
دو مکتب عظیم فلسفی چین تائو ییسم و ائین کنفسیوس را می توان در خلال صفحات ای چینگ یافت
ای چینگ توصیف ساده و در عین حال عمیقی از طبیعت جهان و زندگی درونی این طبیعت به دست می دهد . ریشه همه ی موجودات تای چی هست و تای چی سرچشمه غایی و غیر قابل شناخت زندگی است همه چیز از تای چی می اید و به ان بر می گردد. تای چی بر همه چیز محیط است و محاط است در همه چیز
همه چیز در حال تغییر است و هیچ چیز اخرین چیز نیست و هر پایانی خود شروعیست
تغییر از دو نیروی یانگ و ین که عناصر مثبت و منفی وجودند ناشی میشود جریان پیچیده ی درونی نیروهای میان این دو قطب منتج به ایجاد و استحاله ی همه چیز میشود.
ای چینگ نشان می دهد که وقایع به ترتیبی خود مختار و هرج و مرج اتفاق نمی افتد همه چیز تغییر می کند اما به طریقی معین و در زمانی معلوم
وقتی مدار خاص یک تغییر به مرحله ای خاص رسید ای چینگ به ما نشان می دهد که می توان ان مرحله ای را دید که بطور اجتناب نا پذیری به دنبال ان خواهد امد و انسان می تواند با شناختن زمان این تحولها همچون ناخدای یک کشتی بدلیل اگاهی از تغییر شرایط جوی ازین بادها و امواج به نفع خود استفاده کند و به مقصد مورد نظرش برسد
ای چینگبه ما می گوید که ناچیز ترین حرف یا عملی موجی کوچک در اقیانوس تائو پدید می اورد که ممکن است اثراتی غیر قابل احتساب در سرنوشت او داشته باشد
ای چینگ می تواند پلی میان خود اگاه و نا خود اگاه ما باشد
ای چینگ جاده ای است میان دو قطب همزاد ین و یانگ . جاده ای که انجا همه چیز یک است و یک همه چیز است . جایی که کشمکش فرو نشسته و زندگی بی زمان است

براي گرفتن فال آنلاين بر روي اين قسمت كليك كنيد