طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس ماه تولد و دهه

Horoscope

متولدين قوس (آذر)

 متولدين اين ماه به طور كلي افرادي حساس و داراي حس پيشگويي يا بيش حسي از آينده هستند. اين افراد داراي توانايي‎هاي جسمي و روحي خوبي بوده و تحمل آنها در مقابل سختي‎ها و مشكلات زياد است اين افراد اغلب استعداد كشف و شهود دارند و به پديده ‎ها و عواملي دسترسي پيدا مي‎كنند كه در شرايط عادي ميسر نيست .

متولدين دهه اول اين ماه اغلب شخصيت پيچيده ‎اي دارند و در برخورد با مسائل واكنش يكسان ندارند. اينان افرادي متفكر – مرموز – متغير – علاقمند به مشاغل فني و سخت – اغلب داراي تخصص و تبحر در شغل خود – در امور خانوادگي و زناشويي، افرادي درون گرا و عزلت طلب – بعضاً افرادي خودخور – تودار – بي اعتماد به ديگران – رازنگهدار – از لحاظ جسماني اغلب داراي خصوصيات ارثي – عموماً تابع غريزه طبيعي و جنسي – برخوردار از سلامت جسم و رشد طبيعي – از نظر اجتماعي و اقتصادي منفعت طلب – از لحاظ خانوادگي افرادي موفق و تا حدي خودبين - پايبند به موازين اجتماعي – موفق در امور اقتصادي – همكار و شريكي خوب – افرادي فعال – معاشرتي – كمي خسيس – گاه تندخو – عموماً در پي تلاش مادي و مالي – منطق گرا – مقاوم – در مقابل سختي‎ها داراي صبر و تحمل – در امور تحصيلي داراي استعداد خوب – اغلب افرادي خوش برخورد – خوش معاشرت – علاقمند به كارهاي فكري و معنوي – طالب حمايت از محرومين و مظلومين – اغلب علاقمند به فعاليت‎هاي هنري و ادبي – طبيعت دوست و زيبا سند – عموماً در زندگي راضي و خوشبخت – سخاوتمند – شجاع و قوي – اغلب اهل تدريس و تحصيل و تحقيق – بيشتر علاقمند به علوم فطري .

متولدين اين دهه از نظر شغلي اغلب نويسنده – شاعر – استاد دانشگاه – واعظ – فيلسوف – صاحبان شركتهاي خصوصي و توليدي – صاحبان مشاغل آزاد – مشاغل خدماتي و ... مي‎باشند .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً تابع شرايط زماني و مكاني بوده در مقابله با مسائل و مشكلات عكس‎ العملي متفاوت دارند – گاه چنان متغير هستند كه ممكن است هر روز تصميماتي متفاوت از تصميمات روز قبل بگيرند. اين افراد در امور مالي و خانوادگي نسبتاً‌ موفق هستند. عموماً افرادي محتاط – محافظه كار – گاه داراي ايده ‎ها و افكار خوب – افرادي خانواده دوست – داراي همكار، همسر، پدر و مادري خوب – عموماً تميز و آراسته – بعضاً شلخته – كم حرف و سخن سنج هستند. اين افراد حساس – درون‎گرا – گاه عصبي مزاج – داراي رفتاري افراطي در غم و شادي – از نظر خانوادگي مثبت و علاقمند به خانواده – افرادي با تلاش و زخمتكش – در امور فني و تكنيكي متبحر – همكار و شريكي خوب – اندكي خسيس و تنگ نظر – افرادي قانع و گريزان از تشريفات – داراي ظاهري آرام اما باطني ناآرام – بعضاً داراي ميل دروني براي اذيت و آزار ديگران – بيشتر حراف هستند تا اهل عمل – عموماً دهن بين – از نظر اقتصادي كم و بيش موفق – اغلب در دوستي ثابت قدم – بعضاً پرطاقت و پرحوصله – در امور خانوادگي اغلب خوش شانس و بعضاً گرفتار مشكلات – در امور شغلي ناپايدار – اغلب كارها را نيمه كاره رها مي‎كنند و ممكن است بارها با شكست شغلي مواجه شوند. اما به خوبي از آن خواهند گذشت. اينان اغلب افرادي صميمي و با محبت هستند .

مشاغل موافق با متولدين اين دهه، مشاغل خدماتي – شراكتي – كارمندي – صنايع دستي – مهندسي – ابتكار و اختراع – معماري – صنعت دامداري و كشاورزي – فعاليت در امور سياسي و ... مي‎باشد .

متولدين دهه سوم اين ماه از نظر جسمي و روحي، افرادي قوي، داراي طول عمر – عميق نگر – داراي اراده ‎اي قوي – در امور فكري، فلسفي و اجتماعي، اغلب موفق – داراي طبعي خوش در برخورد و معاشرت – همسري خوب و با احساس و منطقي – در رسيدن به اهداف كوشا – همكار و شريكي خوب صادق و درستكار – در دوسي وفادار – داراي قدرت ابتكار – داراي روحيه مقاوم – داراي حس پيش‎  بيني و پيش‎گيري از خطر – اغلب شكاك 0- داراي روحيه تهاجمي – پرسشگر و تيزبين – به دليل حساسيت و كنجكاوي، اغلب گرفتار مشكلات – بعضاً نا اميد، نگران و ترسو – در امور اقتصادي نه چندان موفق – اغلب درون‎گرا و منزوي – افرادي محتاط، مطيع و سر به راه .

مشاغل متولدين اين دهه اغلب، مشاغل پليسي – قضايي – مديريت – سياستمدار – برنامه‎نويس – كارگزار – رياست – وكالت و ... مي‎باشد .