استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟


استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟

با توجه به این ‌که ازدواج موقت در شناسنامه شخص درج نمی‌شود همچنین گاهی ممکن است شخص به وسیله جعل یا با اعمال متقلبانه ازدواج قبلی خود را از طرف مقابل پنهان کند. البته برای احراز ازدواج یا عدم ازدواج قبلی شخص، می‌توان درخواست گواهی تجرد نمود. در ادامه بعد از بررسی ضمانت اجزای مخفی کردن ازدواج قبلی، به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه و از چه طور قانونی میتوان از ازدواج قبلی شخص اطلاع حاصل کرد.

استعلام ازدواج قبلی

عقد ازدواج یک نهاد اجتماعی مهم است که از لحاظ شرعی و قانونی و اجتماعی شرایطی را دارا می‌باشد. ولی با این حال ممکن است زن یا مرد در هنگام ازدواج، اموری را از هم مخفی کنند یا به بیانی دیگر طرف مقابل را فریب دهند تا رضایت وی را برای ازدواج جلب کنند. مانند این که مرد یا زن ازدواج قبلی خود را پنهان کنند. با این حال این موضوع ضمانت اجرای قانونی را در پی خواهد داشت.

تدلیس (فریب) در ازدواج و ضمانت اجرای قانونی آن

معنای تدلیس در لغت فریب دادن و پنهان کردن است و در اصطلاح حقوقی مجموعه اعمالی می‌باشد که موجب فریب طرف معامله شود؛ ازجمله پوشاندن عیب یا تظاهر به داشتن صفت خاص. استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد».

یکی از موارد تدلیس ممکن است مخفی کردن ازدواج قبلی شخص باشد، مانند این که مردی به واسطه داشتن دو شناسنامه، ازدواج دوم را در شناسنامه دوم قید کند و تظاهر به تجرد کند و طرف ازدواج را فریب دهد. البته ضمانت اجرای این امر حق فسخ نکاح می‌باشد.

علاوه بر این طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟

البته اگر دختر در دوران عقد طلاق بگیرد و باکره باشد و با حکم دادگاه شناسنامه را تعویض کند و نام همسر را از آن حذف کند از آنجایی که وی باکره است عنوان فریب در ازدواج محسوب نمی‌شود».

نحوه استعلام ازدواج قبلی چگونه ممکن است؟

عقد ازدواج یک نهاد اجتماعی مهم است که از لحاظ شرعی و قانونی و اجتماعی شرایطی را دارا می باشد. ولی با این‌ حال ممکن است زن یا مرد در هنگام ازدواج، اموری را از هم مخفی کنند یا به بیانی دیگر طرف مقابل را فریب دهند تا رضایت وی را برای ازدواج جلب کنند. مانند این‌ که مرد یا زن ازدواج قبلی خود را پنهان کنند. با این ‌حال این موضوع ضمانت اجرای قانونی را در پی خواهد داشت. در این نوشتار بعد از بررسی ضمانت اجزای مخفی کردن ازدواج قبلی، به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه و از چه طور قانونی می توان از ازدواج قبلی شخص اطلاع حاصل کرد.

نحوه استعلام ازدواج قبلی گواهی تجرد

همان‌طور که در مبحث قبل به آن اشاره شد یکی از مواردی که ممکن است عقد نکاح بر مبنای آن منعقد شود، نداشتن سابقه ازدواج زوج یا زوجه است. با توجه به این که ازدواج موقت در شناسنامه شخص درج نمی‌شود همچنین گاهی ممکن است شخص به وسیله جعل یا با اعمال متقلبانه و همچنین با توجه به امکان حذف ازدواج قبلی و طلاق از شناسنامه در دوران عقد و قبل از دخول، ازدواج قبلی خود را از طرف مقابل پنهان کند. البته برای احراز ازدواج یا عدم ازدواج قبلی شخص، می‌توان درخواست گواهی تجرد نمود. در این گواهی قید می‌گردد که شخص مذکور قبلاً ازدواج نکرده است یا اگر ازدواج کرده است به دلیل طلاق یا فسخ نکاح یا بذل مدت یا انقضای مدت در ازدواج موقت جدا شده است. توجه به این نکته لازم است که فقط دارنده شناسنامه می‌تواند درخواست گواهی تجرد کند و مرجع درخواست این گواهی اداره ثبت احوال است. با این حال می‌توان به صورت آنلاین و از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ثبت درخواست گواهی تجرد اقدام کرد و پس از ثبت آن و با ابلاغ زمان تحویل گواهی توسط سازمان مربوطه، دارنده شناسنامه می‌تواند با ارائه شناسنامه گواهی تجرد را دریافت نماید. البته وکیل شخص هم می‌تواند با ارائه وکالت نامه رسمی و شناسنامه شخص برای دریافت گواهی مذکور اقدام کند.

نتیجه‌گیری مبحث استعلام ازدواج قبلی

یکی از موارد پنهان‌کاری و فریب در ازدواج منعقده، مخفی کردن ازدواج قبلی است. که این امر هم به دلیل امکان حذف طلاق با حکم دادگاه در شناسنامه در دوران عقد و قبل از دخول (در صورتی که زوجه باکره باشد) ممکن است هم به دلیل عدم درج ازدواج موقت در شناسنامه یا به دلیل دلایل دیگر. برای بستن راه فریب و مخفی کردن سابقه ازدواج امکان استعلام ازدواج قبلی در اداره ثبت احوال وجود دارد. شایان ذکر است که گواهی مذکور فقط به دارنده شناسنامه و با ارائه شناسنامه تحویل داده می شود. همچنین وکیل رسمی شخص با ارائه کارنامه رسمی شناسنامه شخص می تواند گواهی تجرد را دریافت کند. درحال حاضر از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور می توان درخواست گواهی تجرد را ثبت نمود و بعداً برای دریافت گواهی به صورت حضوری اقدام نمود.

درخواست آنلاین گواهی تجرد و استعلام ازدواج

درحال حاضر از طریق سایت سازمان ثبت احوال کشور می‌توان درخواست گواهی تجرد را ثبت نمود و بعداً برای دریافت گواهی به صورت حضوری اقدام نمود. استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟

راهنمای درخواست صدور گواهی تجرد

۱- تعریف گواهی تجرد:

گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می‌باشد.

۲- نحوه ارائه تقاضا:

۱-۲- شما می‌توانید از طریق این سامانه ثبت احوال، فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی برای سازمان ثبت احوال ارسال و شماره پیگیری دریافت نمایید. ۲-۲- از این پس شما می‌توانید با استفاده از صفحه «پیگیری» در سامانه و وارد نمودن شماره پیگیری، وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید. ۳-۲- پس از آنکه گواهی تجرد صادر گردید، پیامی مبنی بر صدور آن در صفحه «پیگیری» ظاهر خواهد شد. پس از مشاهده این پیام، می‌توانید با همراه داشتن مدارک ذیل شخصاً (یا وکیل قانونی با ارائه اصل شناسنامه و وکالتنامه رسمی که منحصراً به اخذ گواهی تجرد در وکالتنامه وی اشاره شده باشد) به اداره کل اسناد امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال کشور مراجعه و گواهی را تحویل بگیرید.

مدارک مورد نیاز جهت استعلام ازدواج قبلی:

اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه اصل و تصویر کارت شناسایی ملی پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری (پرداخت هزینه فقط در محل تحویل و با ارائه کارت بانکی مقدور می‌باشد) ۴-۲- تحویل گواهی منوط به عدم وجود مغایرت بین اطلاعات مندرج در شناسنامه و سوابق سجلی موجود در سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. ۵-۲- تحویل گواهی تجرد، صرفاً در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور به آدرس: تهران – خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می‌گیرد.

استعلام ازدواج قبلی
استعلام ازدواج قبلی

سوالات در رابطه با استعلام ازدواج قبلی

آیا می‌توان نسبت به استعلام ازدواج قبلی شخصی که قصد ازدواج با وی را داریم اقدام کنیم؟

خیر امکان صدور گواهی تجرد و استعلام ازدواج قبلی فقط برای دارنده شناسنامه ممکن است. برای احراز این امر می‌توان به صورت شرط ازدواج، از طرف مقابل گواهی تجرد را درخواست کرد.

آیا امکان استعلام ازدواج موقت هم وجود دارد؟

علی رقم اینکه ازدواج موقت در شناسنامه درج نمیشود ولی ازدواج موقتی که در محضر ثبت شده باشد هرچند که در شناسنامه درج نشده است، قابل استعلام است.

آیا اینکه مخفی کردن ازدواج قبلی ۶ ماه تا ۲ سال زندانی دارد، درست است؟

دقت داشته باشید بله
مخفی کردن ازدواج سابق تدلیس در نکاح محسوب می‌شود و طرف مقابل می‌تواند نکاح را فسخ کند. همین طور قانون مجازات اسلامی شخص فریب‌دهنده را به حبس تعزیری ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌نماید.

محشر دات کام سایتی قدیمی و پربازدید!. تبلیغات در محشر دات کام به صورت کلیکی، گزینه خیلی خوب و مقرون به صرفه ای برای تبلبغات است.
هر کلیک فقط 100 تومان!
اگر مطلب "استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟" برای شما مفید بوده است با کلیک بر روی آگهی های زیر از ما حمایت کنید
و در صورت تمایل برای درج آگهی در صفحه مربوط به: استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟ در وب سایت محشر، با شماره 09123833830 تماس بگیرید و یا واتس آپ پیام بدید

مطلب استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟ را برای دوستان خود ارسال کنید

ارسال استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟ در فیسبوک
ارسال استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟ در تویتر
ارسال استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟ در واتس آپ
ارسال استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟ در تلگرام
خبرخوان استعلام ازدواج قبلی: چگونه بفهمیم فردی قبلا ازدواج کرده؟

Mahshar

دانستنی فال طالع بینی بهداشت سلامت سبک زندگی سفر گردشگری آشپزی تغذیه ازدواج همسرداری ترفند بورس


فال حافظ

0