تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

اين مجموعه سفري اكتشافي است به اعماق ناشناخته‌ روح انسان، ‌و دانستنيهاي بسياري را به شما تقديم مي‌كند تا روحيه، عقايد، تعصبات و رفتار شخصي خود را بيازماييد. دربررسي و ارزيابي تستها، يا خواهيد گرفت كه كداميك از ويژگيهاي شخصيتي شما بيش از ديگر خصوصياتتان، پيشرفت بهتري داشته است. وقتي هر ده تست را انجام داديد، مي‌توانيد به كمك انتقال نتايج تستها به يك جدول،‌ به راحتي منحني شخصيت خودتان را رسم كنيد. اين تحليل شخصيتي، به دليل آنكه خواهيد توانست خود را بهتر بشناسيد و درك كنيد،‌ بسيار ارزشمند است. و علاوه براين، منافع ديگري نيز براي شما دربرخواهد داشت. به همين دليل، هرتست به وسيله‌ يك بخش توصيه دنبال مي ‌شود تا به شما كمك كند خصوصيات شخصيتي خود را ترقي داده وبه حد مطلوب برسانيد. اين تستها فرصتي دراختيار شما مي ‌گذارند تا از يك ديد انتقادي خودرا بررسي كنيد. هرتست يك تحقق و كاوش جديد است، و واكنشها و طرز تلقي و برخوردها را مي‌سنجد. ازاين سنجش مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه مثلاً فلان ويژگيها تا چه درجه‌اي چيره ‌ترند. طبيعي است كه هرتست مستعد عدم دقت‌هايي خواهد بود. نتيجة‌ تستها تحت تأثير عواملي از قبيل اين که آيا هنگام تست درحال آرامش خيال و تعادل روحي بوده‌ايد و يا اينكه تا چه حد با خود صادق هستيد، و يا سعي داريد تصويري مبالغه‌آميز و زيبا ازخودتان به دست آوريد، قرارخواهد داشت. نتيجه تستها بايد، ‌درمرحله ‌اول و مهمتر از همه، به شما كمك كند تا خود را بسنجيد: هدف ازآن واداشتن شما به تفكر است به طوري كه بتوانيد ساختار شخصيتي خودرا آگاهانه ‌تر مشاهده کنيد. اميد بر اين است كه اين مجموعه درتوسعه و افزايش بحث هايي كه درپيش روي شما قرار مي‌گيرد نقشي داشته باشد و شما را به سوي زندگي پربارتر و موفق ‌تري هدايت كند.

براي انجام و شروع اين تست به اين موارد توجه داشته باشيد  
 

 

سنجش برونگرایی و درونگرایی برای انتخاب همسر مناسب

تست آنلاین روانشناسی انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، تشخیص درونگرا و یا برونگرا بودن اشخاص