تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 

 تست 5 :

 چقدر از خود گذشته هستيد ؟

هيجده تصوير زير را با دقت مطالعه کنيد . به سؤالهاي مقابل هر تصوير با علامت زدن ، پاسخي را که به نظر مناسبترين است (a و b يا c )  برگزينيد . واکنش آني خود را بنويسيد .


1 - اين مرد در حال فکر کردن به چه چيزي است ؟

a)  چگونه مي تواند وضعيت مالي خراب خود را بهبود بخشد .

b) يکي از دوستان صميمي اش به مشکلات برخورده است . او در اين فکر است که چطور مي تواند به او کمک کند .

c) در اثناي مرخصي از مؤسسه اش به او تلفن کرده اند و از او خواسته اند مرخصي خود را ناتمام گذاشته و به بعضي مسايل تجاري رسيدگي نمايد . از خودش مي پرسد که آيا واقعاً لازم است اين کار را بکند يا خير .

 

 

 


2- اين تجار درباره چه چيزي ممکن است در حال گفتگو باشند ؟

a) قرار هاي دوستانه در طول تعطيلات .

b) اخراج يکي از همکارانشان .

c) هديه براي دوست و همکاري که مدتي طولاني با شرکت
 همکاري داشته است .


3- به چه کسي تلفن کرد ؟

a)به پليس ، چون يک اتومبيل با او تصادف کرده .

b) به بيمارستان ، زيرا مي خواست از احوال دوستي که
 ديروز عمل کرده خبردار شود .

c) به نيابت از دوستش به پليس تلفن کرد .


4- پسر بچه چگونه رفتار خواهد کرد ؟

a) با وجوديکه بازيکن بهتري است اجازه مي دهد دختر برنده شود .

b) بالاترين تلاش خود را براي برنده شدن مي کند .

c) پسر بچه مي داند که دارد مي بازد لذا دست از بازي مي کشد .

 


5- مرد جوان در چه فکري است ؟ 

a) چطور مي توانم او را با خود به خانه ببرم .

b) دختر خيلي خوبي است .

c) چکار مي توانم بکنم که رضايت خاطر او را فراهم شده باشد ؟


6-دختر در چه فکري است ؟

a) خوشحالم که دارم اين غذاي مورد علاقه او را برايش تهيه مي کنم - هر چند که زحمت زيادي داشته باشد .

b) غذاي مورد علاقه او را تهيه کرده ام و اميدوارم امروز از ميان
 تمام اين روزها آن را دوست داشته باشيد و بعد من بتوانم او را راضي
 کنم لباس جديدي را که مي خواهم برايم بخرد .

c)اگر امروز هم درباره غذا ايراد بگيرد حسابي با او طرف خواهم شد.


7- دختري که جلو خوابيده در چه فکري است ؟

a) اميدوارم به اندازه او برنزه شوم .

b) واقعاً چه خوب است که آدم کار نداشته باشد و بتواند در زير آفتاب
کنار دريا دراز بکشد .

c) خوشحالم که او هم چون من احساس آرامش مي کند .


8- مردي که در حال پيپ کشيدن است در  چه فکري است ؟

a) او بنظر مي رسد مشکل خانوادگي داشته باشد . نمي دانم مي توانم
کمکي به او بکنم .

b) اي کاش من شغل او را داشتم .

c) آيا اين سفر تجاري واقعاً لازم بود ؟


9- اين پسر بچه ها چه رفتاري دارند ؟

a) دارند به دخترک مي خندند .

b) فوراً به دخترک کمک مي کنند از آب خارج شود .

c) دارند فکر مي کنند : خوشحالم که من نبودم .


10- اين چهار نفر از چه چيزي خوشحالند ؟

a) ختم موفقيت آميز يک معامله تجاري .

b) ورشکستگي رقيبشان .

c) موفقيت يک مؤسسه جمع آوري اعانه براي مستمندان .


11- اين افراد براي چه تظاهرات برپا کرده اند ؟

a) شرايط کاري بهتر .

b) صلح جهاني .

c) امکانات آموزشي بهتر .


12- زن از چه چيزي ممکن است خوشحال باشد ؟

a) بهترين  دوستش ازدواج کرده است .

b) حقوق شوهرش اضافه شده است .

c) يکي از خانمهاي همکارش در يک امتحان سخت قبول شده است .13- اين دختر چرا دارد اين وسايل را مي سازد ؟
 

a) دارد براي کريسمس اسباب بازي مي سازد .

b) دارد روي سرگرمي مورد علاقه اش کار مي کند .

c) دارد اسباب بازيهايي براي فروش مي سازد . 
14- زن جواني که در قطار است در حال خداحافظي ممکن است چه فکري در سر داشته باشد ؟
 

a) متأسفم که هيچکس جز ما برايش باقي نمانده است : بايد هرچه زودتر دوباره به ديدن او بيايم .

b) شکر خدا که مجبور نيستم تا مدتها به ديدن او بياييم .

c) زحمت زيادي کشيد تا تعطيلات آخر هفته به ما خوش بگذرد .


15- آين مرد احتمالاً به چه چيزي فکر مي کند ؟

a) سياست

b) چطور مي تواند يک ماشين جديد ارزان پيدا کند ؟

c) چه چيزي مي تواند براي همسرش بگيرد تا او را خوشحال کرده باشد ؟

 


16- اين تاجر جوان احتمالاً دارد با چه کسي تلفني صحبت مي کند ؟

a) با بانک خود ارزش سهام را بررسي مي کند .

b) با يک همکار قبلي که از کار اخراج شده است : مي خواهد بداند
 آيا توانسته است کار جديدي پيدا کند .

c) با يک شريک تجاري درباره آخرين وضعيت قيمتها .17-   دليل گريه اين پسر بچه چه مي تواند باشد ؟

a) در خيابان زمين خوردده و آسيب ديده است .

b) مادرش بيمار است و او از اينکه مادرش درد مي کشد ناراحت است .

c) يک ماشين اسباب بازي در ويترين مغازه اسباب بازي فروشي
ديده ولي مادرش آن را برايش نمي خرد . 18- اين زن جوان در چه فکري است ؟

a) در اين فکر است که شوهرش احتمالاً از اينکه او سفر با
هواپيما را بر سفر با اتومبيل ترجيح داده کمي ناراحت است .

b) در اين فکر است که فقط به اين دليل به اين سفر آمده است
که شوهرش همواره خواهان گذراندن يک تعطيلات در کوهستان بوده
است ولي خود او سفر به جنوب فرانسه را ترجيح مي دهد .

c) دارد به تعطيلاتي که مدتهاي درازي منتظر آن بوده فکر مي کند .

 

لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :