تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 

تست 4 :

 چقدر مستقل هستيد ؟

 طرح کلي بيست وضعيت و سؤال هايي را که ذيلاً آمده است با دقت بخوانيد . براي هر يک از آنها جوابي را که از ميان سه وجه ممکن (a,b,c) مناسب تر تشخيص مي دهيد علامت بزنيد . چنانچه نمي توانيد از ميان سه پاسخ موجود ، قاطعانه يکي را انتخاب کنيد ، آن پاسخي را که به نظرتان مقبول تر و مناسب تر از بقيه مي آيد انتخاب کنيد .


1- با چند تن از دوستان در مرخصي به سر مي بريد . يک شب آنها پيشنهاد مي کنند که دسته جمعي به يک مکان خاصي برويد . ولي شما ترجيح مي دهيد که يک پياده روي طولاني در کنار ساحل دريا داشته باشيد . آيا :
 a ) با دوستانتان مي رويد ؟    

b ) به تنهايي در ساحل به پياده روي مي پردازيد ؟   

c )  سعي مي کنيد از دوستانتان بخواهيد از فکر خود منصرف شده و با شما به قدم زدن در ساحل بپردازيد ؟     

2- طبق برنامه قبلي قصد داريد در ساعت  4 بعداز ظهر با يکي از دوستان خود در ترياي يک هتل ملاقات داشته باشيد . با وجودي که شما رأس ساعت مقرر در محل حاضر مي شويد ، دوستتان شما را منتظر مي گذارد . در ساعت 4:30 چه خواهيد کرد ؟
a ) از منتظر ماندن صرفنظر کرده و محل را ترک مي کنيد ؟

b ) محل را ترک کرده و يِادداشتي براي دوستتان مي نويسيد و به پيشخدمت مي دهيد ؟

c )  به انتظار ادامه مي دهيد ؟     

3- در قرعه کشي بانک بيست ميليون ريال برنده شده ايد و قصد داريد يک ماشين کورسي دو نفره بخريد . دوستان و والدينتان سعي دارند شما را منصرف کنند و مي گويند يک ماشين دو نفره کورسي چيز تجملي و بي مصرفي است . آيا :
a )  به آنها اجازه نمي دهيد شما را از قصد خريد ماشين مورد نظرتان منصرف کنند ؟

b ) مسئله را با دقت بيشتري مرور مي کنيد ، و سپس تصميم نهايي را مي گيرد ؟ 

c ) خودتان را در اختيار گفته هاي آنان قرار مي دهيد و از خريد ماشين مورد علاقه تان صرفنظر مي کنيد ؟   

4- مادر زن (يا مادر شوهر) تان شما را قبول ندارد و در نتيجه مدام با او مشاجره داريد . در روز تولدش آيا :  
a ) تولد او را نديده مي گيريد ؟

b ) به او تلفن مي کنيد و تولد او را تبريک مي گوييد ؟

c ) به خاطر همسرتان به ديدن او مي رويد و حضوراً تولدش را به او تبريک مي گوييد ؟

5- مناقشه شديد مردي با همسرش چند روزي است با نقل مکان مرد به هتل خاتمه پذيرفته است . آيا : 
a ) تصميم مرد را رد مي کنيد ؟

b ) با تصميم او موافقيد ؟

c ) قادريد واکنش او را تأييد کنيد ولي معتقديد مي شد راه حل بهتري براي اين مشکل پيدا کرد ؟

6 - از شما دعوت شده در مراسم يک جشن رسمي شرکت کنيد . رفتار شما تا چه حد ممکن است تحت تأثير قوانين و آداب چنين مراسمي تغيير کند ؟    
a )  خيلي زياد ؟

b ) کمي ؟

c ) اصلاً ؟

7- نامه شما مبني برتقاضا شغل با عدم موفقيت روبرو شده است . آيا :
a ) خيلي ناراحت و مأيوس مي شويد ؟

b ) اهميت چنداني نمي دهيد و فکر مي  کنيد مشاغل ديگري هم وجود دارد ؟

c )  از اينکه شما را رد کرده اند خشمگين مي شويد ؟

8- براي يک شغل جديد تقاضانامه فرستاده ايد . در جلسه مصاحبه ، فرد مسئول از شما مي پرسد که تا چه حد خود را نيازمند تعريف و تأييد همکارانتان حس مي کنيد . آيا پاسخ خواهيد داد که :  
a )  در حد معمولي ؟

b ) در حد قابل ملاحظه ؟

c ) در حد خيلي ناچيز ؟

9-  هنگام قدم زدن در پارک ، کيف پولي محتوي 50000 ريال پيدا مي کنيد . آيا :

a )  کيف را به پليس تحويل مي دهيد چون اشياء گم شده را بايد هميشه تحويل داد؟

b ) پول را بر مي داريد ؟

c ) پول را بر مي داريد ولي وجدانتان ناراحت است ؟

10-  تا چه حد تحت تأثير نگراني و اضطراب شبها بيداري مي کشيد ؟

a ) گاهي ؟

b ) هرگز ؟

c ) غالباً ؟

11- شخصي در اثناي صحبت با دوستانش اظهار مي دارد که تعلق داشتن به فلان طبقه اجتماعي فلان الزامها را با خود همراه دارد . آيا :  

a )  اين اظهار نظر را رد مي کنيد ؟

b ) با نظريه او موافقت مي کنيد ؟

c ) با بعضي قسمتهاي نظريه او موافقت مي کنيد ؟

12-  در اتاق انتظار مطب يک دکتر نشسته ايد . بيماري که در صندلي کنار شما نشسته است شروع مي کند به صحبت کردن با شما ، و طي کاملاً بي ربطند . در چنين شرايطي تا چه حد قادريد نظر و فکر خود را رک و بدون تعارف اظهار کنيد ؟      

a ) به ندرت ؟

b ) اکثراً ؟

c )   گاهي ؟

13-  در يک کتاب مربوط به روانکاوي به اين جمله بر مي خوريد :" شخص بايد هميشه خود را کنترل کند . " آيا معتقديد که :     

a ) شخص بايد در تمام اوقات خود را کنترل کند ؟ 

b ) شخص بايد اکثراً اوقات خود را کنترل کند ؟

c ) همزمان ، شخص بايد مجاز باشد هر چند گاه يکبار عصباني شده ، و کنترل اعصاب خود را از دست بدهد .

14- قصد داريد يک بلوز نو بخريد . آيا از يکي از دوستانتان مي خواهيد که با شما بيايد و در انتخاب آن به شما کمک کند ؟

a ) بله ، ولي الزاماً به عقيده او عمل نخواهم کرد .

b ) بله ، فقط بلوزي را مي خرم که دوستم نيز بپسندد .

c ) نه ، به تنهايي مي روم و آنچه را که خودم دوست دارم مي خرم .

15-  فرض کنيد کتابي نوشته ايد که فروش خوبي دارد . خواننده اي به شما نامه مي نويسد و از شما مي پرسد که آيا صرفاً علاقه مند به فروش کتاب هستيد و يا اينکه تأييد و نقد خوب ديگران  برايتان مهم است . آيا عقيده شما اين خواهد بود که :  

a ) آنچه براي من در مرحله اول ، و بيشتر از هر چيز ، اهميت دارد فروش زياد و منافعي است که از آن عايد من مي شود ؟ 

b ) منافع براي من خيلي مهم است ، ولي  همزمان ، نسبت به تأييد و نقد خوب ديگران نيز بي تفاوت نيستم ؟

c ) تأييد و نقد خوب براي من به همان اهميت منافع و عوايد زياد است ؟

16- در طول يک صحبت با همکارانتان ، يکي از آنها مي گويد : "يک زندگي خوب ورضايت آميز در صورتي ميسر خواهد بود که شخص ، پول خيلي زيادي داشته باشد ."  آيا شما :  

a ) فکر مي کنيد که آدم با پول کم نمي تواند زندگي شاد و خرمي داشته باشد ؟

b ) با اظهار نظر دوستان موافقت مي کند ؟

c ) معتقديد که آدم براي داشتن يک زندگي خوب و شاد به حد مشخصي از استقلال مالي نياز دارد .

17- در خانه ، تنها و مشغول حمام کردن هستيد که تلفن زنگ مي زند . آيا :

a ) از حمام خارج شده ، حوله اي به دور خود مي پيچيد و براي جواب دادن به تلفن شتاب مي کنيد .

b ) به تلفن توجهي نکرده و پيش خود فکر مي کنيد که هر کسي مي خواسته با من صحبت کند دوباره زنگ خواهد زد ؟

c ) ترديد کرده و منتظر مي مانيد که ببينيد آيا تلفن دوباره زنگ خواهد زد يا نه ؟

18- در يک رستوران نشسته ايد و مي شنويد شخصي در سر ميز بغلي شما را از لباس شما انتقاد مي کند . آيا :

a ) آرامش خود را حفظ مي کنيد و سعي مي کنيد بدون اين که توجه کسي را جلب کنيد يواشکي بيشتر به مکالمه آنها گوش دهيد ؟

b) توجهي به مکالمه ميز مجاور نمي کنيد ؟ 

c ) روي خود را به طرف آنان مي کنيد و با نگاهي خشن و ملامت بار به شخصي که اينگونه زننده درباره شما حرف زده مي نگريد .

19- کدام وضعيت را ناخوشايندتر مي بينيد ؟

a ) سرزنش از جانب رئيستان ؟

b )عدم توافق با شريکتان ؟

c )  قرار گرفتن تحت درمان پزشکي ؟

20-  تمام روز را به انتظار يک شب آرام و بي دغدغه در خانه ، کار کرده ايد . ولي تعداد از دوستانتان غير منتظره از راه مي رسند . آيا :  

a ) مؤدبانه برخورد مي کنيد زيرا مي خواهيد فکر کنند که شما از ديدن آنها خوشحال شده ايد ؟

b )به آنها مي گوييد که متأسفانه امشب نمي توانيد از آنها پذيرايي کنيد ؟

c ) آنها را به داخل دعوت مي کنيد ولي نسبت به آنها اعتناي چنداني نکرده و خود را به تماشاي تلويزيون سرگرم مي کنيد ؟  

لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :