تست خودشناسي
چگونگي استفاده از تست خودشناسي
10 تست خود شناسي آنلاين:
تست خودشناسي 1 :چقدر اعتماد به نفس دارید؟
تست خودشناسي 2:جقدر خوشبین هستید؟
تست خودشناسي 3 :چقدر محتاط هستید؟
تست خودشناسي 4 :چقدر مستقل هستید؟
تست خودشناسي 5 :چقدر از خود گذشته و غیر خود خواه هستید؟
تست خودشناسي 6 :چقدر افراد را می شتاسید؟
تست خودشناسي 7 :قدرت انعطاف خود تحت فشار را بسنجید؟
تست خودشناسي 8 :چقدر متحمل هستید؟
تست خودشناسي 9 :چقدر جاه طلب هستید؟
تست خودشناسي 10 :چقدر یک دلی اجتماعی دارید؟

 

تست خود شناسی

 
 

 تست 8 :

چقدر متحمل هستيد ؟  
لطفاً‌ بيست چهار مطلب زير را با دقت بخوانيد . در زير هر يک از آنها مقياسي مي يابيد که از " 0 = هيچ " تا " 6 = خيلي زياد " درجه بندي شده است که مفاهيم زير را دارند .
0 : هيچ موافق ( مخالف )
1 : کمي موافق
2 : قدري موافق
3 : نسبتاً زياد موافق
4 : زياد موافق
5 : خيلي زياد موافق 
براي هر جمله ، ععدي را که نشان دهنده درجه موافقت شما است . علامت بزنيد . فوراً و بلادرنگ جواب دهيد و اجازه دهيد احساساتتان راهنماي شما باشد  .
مثال : ثروتمندان شادتر از فقرا هستند .
اگر مثلاً کمي با اين عبارت موافقيد بايد عدد "1 " را علامت بزنيد .

خيلي زياد

 زياد  

نسبتاً زياد

 نسبتاً

قدري

 کمي

 هيچ


1- اگر نيمه شب با صداي گريه کودک اتاق بغلي از خواب بيدار شوم خيلي دلخور مي شوم .

خيلي زياد

 زياد  

 نسبتاً زياد 
 نسبتاً
 قدري  

 کمي

 هيچ


2- گوش دادن به مردمي که نقطه نظراتشان کاملاً با نظرات و عقايد من تفاوت دارد برايم مشکل است .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبتاًُ

 قدري

 کمي

 هيچ

3- به زنان نبايد اجازه داده شود خلباني هواپيما هاي مسافربري را به عهده بگيرند .
خيلي زياد  زياد  نسبتاً زياد    نسبتاً  قدري    کمي  هيچ

4- اگر مدير پرسنلي مؤسسه اي بودم ، افرادي را که سابقه زندان داشتند استخدام نمي کردم .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ


5- اگر مدير يک تئاتر بودم به مشترياني که در شب افتتاحيه باتي شرت و شلوار جين مي آمدند اجازه ورود نمي دادم  .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ


 
    

6 - بچه هاي نافرمان بايد هميشه مجازات شوند تا اطاعت و فرمانبرداري  را ياد بگيرند .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ


7- تمام هيپي ها و اخراجي هاي مدارس بايد دو سال خدمت اضافي سربازي انجام دهند .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

       


8- گروههاي سياسي راديکال بايد از فعاليت منع شوند زيرا مخل صلح جامعه اند .

خيلي زياد

 زياد

نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

      


9- به نظر من فقط آنهايي که سخت کار مي کنند حق دريافت حقوق هاي گزاف دارند .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ
10- با نوآوري ها با بدبيني و ترديد روبرو مي شوم .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ
 
11- درصورت امکان از صحبت با افرادي که با من هم عقيده هم نيستند اجتناب مي کنم . 

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ
 
12-  تيمهاي فوتبال زنان را تأييد نمي کنم .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ
13- کارگران خارجي نبايد از حقوق مساوي با شهروندان کشوري که در آن به سر مي برند برخوردار باشند .
خيلي زياد  زياد  نسبتاً زياد  نسبتاً  قدري  کمي  هيچ14- مردمان مسن نبايد لباسهاي مد روز بپوشند .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ
 

15- به ازدواجهاي زود گذر در سنين پائين اعتقادي ندارم .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

16- افرادي که در آپارتمان زندگي مي کنند نبايد اجازه داشته باشند در محل سکونت خود سگ و گربه نگهداري کنند .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ17- اگر مدير تجارتخانه بودم از زير دستانم همواره کارايي زياد و وفاداري به مؤسسه را توقع داشتم .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ18- با اين ضرب المثل که مي گويد " کسي که يک بار دزدي کرد هميشه دزدي مي کند " موافقم .
 

 خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

      

                 19- ورزشکاران برجسته در رقابتهاي مهم هميشه بايد در بالاترين فرم خود حاضر شوند .

 خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

    

         20-در مواجهه با اين مدهاي عجيب و غريب جديد فقط مي توانم سرم را به علامت حيرت و شگفتي تکان بدهم .
 

 خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ


21 - در هنگام برنامه ريزي براي تعطيلات ، نيازي به در نظر گرفتن خواسته هاي بچه هاي کوچک نيست .

خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ22- زنان نبايد مثل مردان رانندگي کنند . 

 خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

23- تمام معتادان جايشان درون ندامتگاه است .

 خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ


24- فقط با اکراه است که نظرات غير موافق با عقيده خود را پذيرا مي شوم . 
 

 خيلي زياد

 زياد

 نسبتاً زياد

 نسبت

 قدري

 کمي

 هيچ

لطفاْ حدود سن خود را مشخص کنيد :