بایگانی "جداول مذهبي"

جدول مذهبي 2

:: افقي
1- خانه كعبه را او ساخت / كسانى كه از اطاعت حضرت على سرپيچى كردند ۲- نخستين موذن اسلام […]