هزارپا

سال تولید فیلم سینمایی هزارپا: ۱۳۹۶ مدت‌زمان فیلم سینمایی هزارپا: ۲ ساعت و ۲ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۵/۸ از ۱۰

Read more

مطرب

سال تولید فیلم مطرب: ۱۳۹۷ مدت‌زمان فیلم مطرب: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۴/۶ از ۱۰ کارگردان: مصطفی کیایی

Read more

قندون جهیزیه

سال تولید فیلم قندون جهیزیه: ۱۳۹۳ مدت‌زمان فیلم قندون جهیزیه: ۱ ساعت و ۳۲ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶ از ۱۰

Read more

فیلم سینمایی خوب بد جلف

سال تولید فیلم سینمایی خوب بد جلف: ۱۳۹۵ مدت‌زمان فیلم سینمایی خوب بد جلف: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه امتیاز

Read more

سفر به‌خیر

سال تولید فیلم سفر به‌خیر: ۱۳۷۳ مدت‌زمان فیلم سفر به‌خیر: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶ از ۱۰

Read more

ورود آقایان ممنوع

سال تولید فیلم ورود آقایان ممنوع: ۱۳۸۹ مدت‌زمان فیلم ورود آقایان ممنوع: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶٫۷

Read more

فیلم سینمایی مأموریت

سال تولید فیلم مأموریت: ۱۳۶۵ مدت‌زمان فیلم مأموریت: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه امتیاز IMDb فیلم سینمایی مأموریت: امتیاز ۶٫۱

Read more

ای ایران

سال تولید فیلم ای ایران: ۱۳۶۸ مدت‌زمان فیلم ای ایران: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه امتیاز IMDb فیلم ای ایران: امتیاز

Read more

مارمولک

سال تولید فیلم مارمولک: ۱۳۸۲ مدت‌زمان فیلم فیلم مارمولک: 1 ساعت و ۵۰ دقیقه امتیاز IMDb فیلم مارمولک: امتیاز ۸٫۵ از ۱۰

Read more

خوک

سال تولید فیلم خوک: ۱۳۹۶ مدت‌زمان فیلم خوک: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶٫۱ از ۱۰ کارگردان: مانی حقیقی

Read more

آتشکار

سال تولید فیلم سینمایی آتشکار: ۱۳۸۹ مدت‌زمان فیلم سینمایی آتشکار: ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶ از ۱۰

Read more

مرد عوضی

سال تولید فیلم سینمایی مرد عوضی: ۱۳۷۶ مدت‌زمان فیلم مرد عوضی: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶ از

Read more

نهنگ عنبر ۱

سال تولید فیلم نهنگ عنبر ۱: ۱۳۹۴ مدت‌زمان فیلم نهنگ عنبر ۱: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶٫۳

Read more

مکس

سال تولید فیلم سینمایی مکس: ۱۳۸۳ مدت‌زمان فیلم سینمایی مکس: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶ از ۱۰

Read more

سن‌پطرزبورگ

سال تولید فیلم سن‌پطرزبورگ: ۱۳۸۸ مدت‌زمان فیلم سن‌پطرزبورگ: ۲ ساعت امتیاز IMDb: امتیاز ۶٫۴ از ۱۰ کارگردان: بهروز افخمی فیلم‌نامه‌نویسان: پیمان قاسم‌خانی و

Read more

اجاره‌نشین‌ها

سال تولید فیلم اجاره‌نشین‌ها: ۱۳۶۶ مدت‌زمان فیلم اجاره‌نشین‌ها: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه امتیاز IMDb فیلم اجاره‌نشین‌ها: امتیاز ۷٫۷ از ۱۰

Read more

بی‌پولی

سال تولید فیلم بی‌پولی: ۱۳۸۶ مدت‌زمان فیلم بی‌پولی: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶٫۴ از ۱۰ کارگردان: حمید نعمت‌الله

Read more

آدم‌برفی

سال تولید فیلم آدم‌برفی: ۱۳۷۳ مدت‌زمان فیلم آدم‌برفی: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه امتیاز IMDb فیلم آدم‌برفی: امتیاز ۶٫۹ از ۱۰

Read more

اخراجی‌ها

سال تولید فیلم اخراجی‌ها: ۱۳۸۶ مدت‌زمان فیلم اخراجی‌ها: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۴/۶ از ۱۰ کارگردان فیلم

Read more

اسب حیوان نجیبی است

سال تولید فیلم اسب حیوان نجیبی است: ۱۳۸۹ مدت‌زمان فیلم: ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه امتیاز IMDb: امتیاز ۶٫۷ از ۱۰ کارگردان: عبدالرضا

Read more

لیلی با من است

سال تولید فیلم لیلی با من است: ۱۳۷۴ مدت‌زمان فیلم لیلی با من است: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه امتیاز

Read more
0