جدول مذهبي 2

:: افقي

1- خانه كعبه را او ساخت / كسانى كه از اطاعت حضرت على سرپيچى كردند ۲- نخستين موذن اسلام / پادشاه حبشه در دوران حضرت محمد/ فرمان كشتى ۳- ميدانى در تهران / نهى كردن و بازداشتن / حيله و تزوير ۴-خوب نيست / بيمارى صرع و تشنج / از دانه هاى خوراكى ۵- امتياز و برترى / چراغ شب هاى آسمان / انحنا و تاشدگى ۶- غذاخورى عمومى / دانه سياه پوستى ۷-مهمترين شهر حجاز و زادگاه پيامبر اسلام / از مهمترين غزوه هاى پيامبر (ص) / عيب و ننگ ۸- نغمه و آهنگ / يكى از خوارج كه در سحرگاه روز ۱۹ رمضان سال چهلم هجرى، در مسجد كوفه با شمشير زهرآلودش ضربتى به حضرت على (ع) زد ۹- بخش دوم گوهر / ناپخته / سرزمينى كه مركز خلافت حضرت على (ع) شهر كوفه در آن بود ۱۰- روزنه و منفذ / محل ورود / ويتامين انعقاد خون ۱۱- فكر و انديشه شيطانى / مثل و مانند / بندرى در عراق ۱۲- نام مادر گرامى پيامبر اسلام (ص) / يكى ديگر از پادشاهانى كه با نامه پيامبر (ص) به اسلام دعوت شد / مادربزرگ ۱۳- پادشاه عادل حبشه كه مسلمانان مهاجر را پناه داد / نام پدر حضرت محمد (ص) كه پسر عبدالمطلب بود .

:: عمودي

1- خليفه اول / محل جنگ على با خوارج ۲- كوتاه نيست / جانور خوش پوست جنگلى / گستاخ و خيره سر ۳-گوسفند جنگى / بالش / حمام بخار ۴- خاندان / به جنگ هائى كه خود پيامبر فرماندهى مى كرد، مى گويند / تمنا و درخواست ۵- مشورت كننده / استان ادب پرور ايران ۶- از سرزمين هائى كه راه بازرگانى اش از مكه مى گذشت / وسيله بازى كودكان در پارك / ضمير جمع ۷-از پيروان پيامبر كه زير شديدترين شكنجه ها مقاومت كرد/ آواز دادن / خاشع بودن و فروتنى كردن ۸- مادر به زبان عربى / يك چهارم از هر چيز / سلاح ويرانگر ۹- ماسك و روبند / تارمى ۱۰- آلت و ابزار/ از پيروان پيامبر كه مادرش سميه، نخستين زن شهيد در اسلام بود / بخش دوم زيبا ۱۱- پايتخت كشور آفريقائى غنا / خلق كننده و آفريدگار/ سالى كه در آن، سپاه ابرهه براى ويران كردن كعبه به سمت مكه آمدند، اما به فرمان خداوند به وسيله پرندگانى هلاك شدند ۱۲- قسمتى از پا / بيرون پايتخت افغانستان ۱۳- فتنه اى كه سودجويان با شكستن بيعت خود در آغاز خلافت حضرت على (ع) به راه انداختند / حاكم نافرمان شام كه به مخالفت با حضرت على (ع) پرداخت و جنگ صفين را به راه انداخت.

پاسخ بدهید

شما برای ارسال پاسخ باید وارد شده باشید.