.:

عکس های دیدنی محشر

عکس های باحال (هر روز ببینید!)

 ¤ آرشیو عکس های دیدنی محشر دات کام

 

دست نیاز

سلام خدا بر تو ای شب رهیدگي و آزادی!
شب قدر است. قیامت گناه سوزی است. امشب از هزاران ماه برتر است و از هزاران خورشيد.
امشب بايد با دم زنده گر و مسیحایی آن، احیا بگیریم و احیا شویم.
امشب بايد عقده پرواز را در اين سرای خاكی و این قفس خویشتن پرستی بگشاییم.
امشب بايد از شور و غوغای تهی، كه عمری است ما را می آزارد، خالی شویم تا به جرگه عشاق بپیوندیم.

شب قدر، گسترده ترين سفره بخشايش و پر نعمت ترين خوان رحمت خداست.
در اين شب روبروی آيينه دل بنشینیم و چهره جان را با اشک توبه، از غبار تن پاک کنیم و رخ، در سحر آمرزش بشوییم.

رمضان موعد عروج است و شب قدر، میعاد بیداران و معراج شب زنده داران.
در شب قدر، و در سایه قرآن، خدای عزوجل را به كلمات وحی سوگند دهیم تا زنگار یک سال زندگی، در دنیایی خاكی را از آيينه دل ها بزدايد و ما را به فطرت بی عيب خویش بازگرداند.


¤ دوشنبه، 2 آبان 1384   یادداشت، نظر؟


عید سعید فطرمجتمع نظامي پارچیناستاد عزیز ماجهان بدون صهیونیسمشب قدردست نیازماه غریبستانفصل تمنامسجد مقدس جمکران (3)بازی «حمله به ایران»

  پر بیننده:

  نمایش اتفاقی:


.:


 √ هر روز با عکس های جدید!

 √ 4,594,777
آرشیو عکس های دیدنی محشر دات کام
آرشیو عکس های دیدنی محشر دات کام