عکس بلاگ

عکس های باحال (هر روز ببینید!)

 ¤

 

گرمی تابستان و خنکای دریا!

یک آب تنی خانوادگی در کنار ساحل دریا آن هم در گرمای تابستان می چسبد! بابا و بچه و مامان بچه.


¤ سه شنبه، 22 شهريور 1384   یادداشت، نظر؟


بوش: می خوام برم دستشویی!احمدی‏نژاد در سازمان‏مللکاترینـاجلال آل قلمزندان گوانتاناموگرمی تابستان و خنکای دریا!دستخطی از احمدی‏نژادبوش کوچک!هندوانه مکعبی بدون‏هسته!سجاد؛ زینت عابدان

  پر بیننده:

  نمایش اتفاقی: