خصوصيات عدد دو (2)

رمز موفقيت در زندگي دوها، همكاري و تعادل است. دوها افرادي خوش بين و مقاوم و پايدار بوده اغلب حدود توانايي خود را مي‎شناسند. اما گاه ممكن است كاري را كه با شدت و علاقه شروع كرده‎اند را ناگهان رها كنند يا ناگهان خود را از ادامه همكاري با ديگران كنار بكشند. آنان گاه احساس محدوديت مي‎كنند و بيش از حد وابسته مي‎شوند .

دوها به ظاهر افرادي متعادل و مسلط بر خود جلوه مي‎كنند، اما در باطن دچار تضاد ذهني و فكري هستند واين باعث فشار روحي و رواني در آنان مي‎شود. اغلب از ديگران ايراد مي‎گيرند و اين به خاطر احساس مسئوليت است .

دوها در اين دنيا مسئوليتي دروني جهت ارتباط با ديگران و رفع نيازهاي خود و ديگران، چه از لحاظ مادي و چه معنوي دارند، اينان لازم است ابتدا خود را به تعادل برسانند و سپس در بلاترين شرايط، از طريق ارتباط عاطفي و رواني با ديگران، به آنچه كه مقوصد دارند، برسند .

تعادل در ارتباط با ديگران، از طريق افكار و رفتار احساسات، در دوها نقش اساي دارد. اينان ابتدا بايستي با رفع تناقض و ابهام دروني، افكار و رفتار و احساسات خود را متعادل سازند، سپس در عين وجود احياناً اختلاف نظرها و تضادها و ناسازگاريهاي بيروني، به هماهنگي و ارتباط متعادل با ديگران اقدام كنند .

موفقيت‎ دوها در زندگي، بستگي به همكاري با ديگران (و نه اتكاء به ديگران) دارد. خصايص رواني اين افراد به گونه‎اي است كه در همكاري با ديگران، توانايي و خلاقيت بيشتري از خود نشان مي‏دهند. دوها در صورتي ه انرژي و استعداد دروني خود را رها سازند، به امداد گراني بزرگ مبدل شده و منشا خدمات زيادي خواهند شد .

اگر اين افراد به جاي استفاده از كلمات و جملات منفي، فقط از كلمه (بايد) و (مي‎توانيم) استفده كنند، موفقيت‎هاي بسياري در زندگي به دست خواهند آورد. زيرا اين دو كلمه، اثر مهمي در آزادسازي انرژي رواني و خلاق، در دوها دارد .

دوها ابتدا بايستي احساس واقعي و سپس اهداف واقعي را كشف و معلوم كند تا انرژي رواني و قوه دروني آنها در همان راستا آنان را ياري كند .

از آنجائيكه باورهايمان روي تجربياتمان تأثير مي‎گذارد لذا پروراندن افكار و ذهنيت مثبت و رسيدن به آرامش و اعتماد به نفس عامل مؤثري براي رسيدن به موفقيت براي دوها خواهد بود. لازمه رسيدن به تعادل ذهني و رواني براي دوها، قبول حقيقت زندگي تصميم‎گيري جدي براي آن است. يعني احساس مسئوليت كردن و زندگي خود را پذيرفتن .

نبايستي تضاد و كشمكشهاي دروني، عامل ضعف در تصميم‎گيري جهت ايجاد تعادل و پذيرش مسئوليت در دوها گردد. وقتي فشار عاطفي براي دوها بوجود آيد آنها در مقابل واقعيت مقاومت مي‎كند و اين عمل موجب تنش جسمي و رواني منفي در آنها مي‎شود .

دوها از لحاظ بيماري مقاوم هستند. زيرا ذاتاً داراي بنيه قوي هستند. اما گاه قدرت آنها ممكن است به صورت كله‎شقي – عدم ثبات و تنش متضاد، ظاهر گردد .

دوها در بالاترين سطح، قهرمانان ناشناس جامعه هستند. در اين افراد استعداد خدمت، سازندگي و مديريت رهبري وجود دارد. وقتي اين استعداد در جهت مثبت به كار بيافتد، آنان منشاء خدمات فراواني خواهند شد .

از آنجائيكه قدرت ذاتي و تمايل دروني و طبيعي اين افراد، بهبود حيات و تعيين نيازهاي خود و ديگران است، وقتي هدف مشتركي بين آنان و ديگران پيش بيايد، آنان در بدترين شرايط بيشترين توفيق را بدست خواهند آورد .

دوها اغلب در زندگي، نقش‎ آفرين هستند و عموماً از لحاظ شغلي، مدير و رئيس –رهبر و فرمانده بودهن و يا در مراكز رفاهي و خدماتي و غيره، شاغل مي‎باشند .

دوها اغلب زيادي حساس هستند و گاه براي ديگران نيز احساس مسئوليت مي‎كنند. اغلب عيب‎ جوي ديگران هستند و گاه از خود نيز انتقاد مي‎كنند. اينان در ابراز دوستي نيز گاه تندروي مي‎كنند، اما به زودي آرام و سرد مي‎شوند .

دوها اغلب در تصميم ‎گيري دچار وسواس هستند. اغلب اين ترس در آنها وجود دارد كه ممكن است دچار شكست شوند. و اين مي‎تواند به دوران كودكي آنان مربوط باشد. اين افراد اغلب گرفتار تعارض دروني هستند و بزرگترين مشكل بعضي از اين افراد اين است كه نمي‎توانند به تعادل دروني برسند .

دوها وقتي به تعادل و ثبات و استقلال برسند، افرادي پرقدرت و انعطاف‎ پذير شده و اغلب در بين دوستان و فاميل، مغز متفكر و حلال مشكلات آنان خواهند بود .

دوها از لحاظ بدني، قوي و خوش بنيه هستند. اغلب در مقابل بيماري‎ها مقاوم يا مصون هستند، اما به خاطر ذهن هميشه مشغولشان، گاه دچار تنش‎هاي روحي و جسمي مي‎شوند. در چنين مواقع يك رژيم غذايي كم چربي به همراه تمرينات تمركزي سبك و تنفس عميق و آرام، بسيار سودمند خواهد بود .

دوها عموماً به ناخودآگاه خود دسترسي دارند. لذا در مواقعي كه دچار افكار منفي و مخرب مي‎شوند، مي‎توانند از تلقينات مثبت هيپنوتيزمي و تجسم ذهني مثبت، بهره بگيرند .

دوها در شرايط كاملاً مثبت، داراي قدرت و توانايي بالاي هستند و به خوبي مي‎توانند در امور خانوادگي، اجتماعي و شغلي، موفق باشند. آنان در امور معاونت، واسطه‎ گري – مديريت و پيشتباني، استعداد خوبي از خود نشان مي‎دهند .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد