خصوصيات عدد دوازده (12)

دوازده در برگيرنده مشخصات (1) و (2) است كه حاصل آن همكاري خلاقه است. دوازده‎ ها بعضاً ممكن است تمامي خصوصيات 1 و 2 را در بر داشته باشند. يا تركيبي از بخشي از اين خصوصيات دوگانه باشند .
دوازده ‎ها عموماً انرژي زيادي دارند. آنان افرادي جدي و هوشمند هستند. اگر چه ممكن است گاه اعمال ساده لوحانه انجام دهند اما اين موجب تعادل در آنان خواهد شد .
دوازده ‎ها اغلب نسبت به ديگران احساس تفاوت مي‎كنند. گاه حساس – مشكوك و منزوي به نظر مي‎رسند. اما عموماً افرادي متعادل و اجتماعي هستند .
دوازده‎ها استعدادهاي بالقوه خوبي دارند كه اغلب در همكاري با ديگران، تظاهر مي‎كنند. اينان افرائي صادق – بي ريا و صميمي هستند. در عين حال گاه كله شق – منتقد و داراي زبان نيش‎دار هستند .
دوازده‎ها عموماً به دليل حساسيت زيد و احساس مسئوليت كردن، گرفتار مشكلات مي‎شوند و در چنين مواقع حالتي تهاجمي پيدا مي‎كنند و گاه دچار آلرژي مي‎شوند كه منبع آن، فشار دروني و انسداد انرژي است .
دوازده‎ها عموماً در زندگي براي آزادسازي انرژي بالقوه خود، نياز به همسر، شريك يا همكاري دلسوز و مهربان دارند. اين افراد بعضاً داراي افكاري رمانتيك بوده گاه نسبت به ديگران عميقاً احساس كشش مي‎كنند. و گاهي يك باره ممكن است رابطه‎ شان را قطع نمايند. اين افراد به خصوص قبل از ازدواج، بهتر است از زنان و مردان متأهل، دوري كنند. يا كمتر با آنان معاشرت كنند .
دوازده‎ها وقتي به تعادل و اعتماد به نفس كافي برسند، افرادي فعال – با اراده – خوش فكر بوده و در زمينه ‎هاي مختلف از خود استعداد نشان ميغدهند و اغلب در اموري كه اراده كنند، موفق مي‎شوند. آنان اغلب در امور اقتصادي موفق بوده و به خصوص در نيمه دوم عمر، از رفاه خوبي برخوردار مي‎شوند .
دوازده ‏ها عموماً داراي خلاقيت ذاتي هستند و به مقصود بهره ‎گيري از اين استعداد و ايجاد تغييرات مفيد، به اين جهان آمده ‎اند. اما بايستي مراقب باشد تا جاه ‎طلبي آنان، مانع ظهور استعدادشان نشود .
به طور كلي موفقيت يا عدم موفقيت دوازده‎ ها بستگي به روش و روال زندگي آنها دارد. اين افراد در وجهه مثبت، افرادي صبور – دقيق – فعال – سازنده – سخاوتمند و موفق هستند. اما در وجهه منفي، افرادي خشك تند – جاه‎ طلب – گاه مايوس – افراط گر – عجول – آسيب‎پذير و ... مي‎باشند .
دوازده‎ه در بدترين شرايط و تحت فشارهاي روحي، سيستم ايمني خود را از دست ميغدهند و اغلب دچار صدماتي در ناحيه زانو – قوزك پا و به طور كلي در نيمه اول بدن مي‎شوند كه تمرينات ورزشي منظم، به خصوص بدن سازي، ميغتواند تا حد زيادي به آنها كمك نمايد. همچنين تمرينات تنفسي و تمركزي در چنين مواقع اثر مثبتي خواهد داشت .
دوازده ‎ها در بالاترين شرايط، افرادي قوي – وفادار – قابل اعتماد – ياري دهنده – عقل گرا – بلند همت و موفق خواهند بود. اينان اغلب از اين كه گره‎اي را بگشايند يا مشكلي را حل كنند و يا در مسائل تازه، مهارتي را از خود نشان دهند، احساس آرام مي‎كنند. اين افراد در بسياري امور ممكن است نوآوري داشته باشند .
اگر چه دوازده‎ها گاه با مشكلاتي سخت در زندگي مواجه مي‎شوند، اما با صبر و پشتكار آنها را پشت سر گذاشته و به وي هدفهاي خود پيش مي‎روند. به خصوص اگر از پشتوانه ديگران و منابع مالي برخوردار باشند، اعمال بزرگ و خيرخواهانه براي جامعه خواهند داشت .
دوازده ‎ها بايستي بدانند كه خود كنترلي و اتكاء به خود، بالاترين امتياز براي آنان خواهد بود. بايد قدم به قدم به اهداف خود نزديك شوند. بايستي ياد بگيرند كه فقط در همكاري مسالمت‎آميز و صادقانه است كه مي‎توانند منشأ اعمال بزرگ و مفيد باشند .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد