جدول هنري 1

:: افقي
1- تابلوئي از ال گريکو نقاش چيره دست اسپانيائي – کشيش و فيلسوف نامدار فرانسوي خالق کتاب ثروت ملل 2- اثري از ويليام شکسپير انگليسي – مجموعه داستاني از منيرو رواني پور 3- نوعي عدسي - قوت لايموت – مطابق روز- عشيره 4- تير پيکاندار – طريق - خطيب و سياستمدار يوناني الاصل رومي و از طرفداران نظريه رواقيون – صريح اللهجه 5- بنيانگذار – کشور مائو مائو – باج و خراج 6- اثري از مادام فرانس کوئت – اثر موسيقائي هرب آلپرت آهنگساز معاصر امريکائي 7- آزاده - از بازيهاي رايانه اي – صف 8- مرواريد چشم – گازي صنعتي با بوئي تند که توسط فريتز هابر آلماني کشف شد – ابريشم پست 9- پرنده اي با پاهاي باريک و بلند – رود پر آب روسيه که به درياچه خزر ميريزد – رايحه 10- نوعي کرم و انگل روده اي خطرناک – نخستين دوره پالئوزوبيک که از ادوار زمين شمناسي است 11- قطعي – سازمان خواربار و کشاورزي بين المللي – اندرون 12- عمق - نان شيريت دوآتشه – درون دهان – رودي در استان فارس 13- نوعي زغال سنگ – مرکز ايتاليا – دوستي خالصانه مشت زن مسلمان امريکائي 14- نويسنده رمانميدل مارچ – مجرب و ماهر 15- موسيقيدان ايراني مخترع چنگ – اثر جيمز راسل لاول .

:: عمودي
1- عنوان اثري از پير لوتي نويسنده فرانسوي 2- درختي با ميوه طبي – مفلس بازاري و نوشته اي الکساندر آستروفسکي اديب روسي – نت ششم 3- بدگوئي ادبي – ميخوش – نامي براي منجنيق – رماني از روديارد کيپلينگ داستانپرداز انگليسي 4- خرس آسماني – آهنگساز ايتاليائي فيلم مرگ روي نيل – ويتامين انعقاد خون – فيلمي از محسن مخملباف 5- ايالتي در اتازوني که مرکزش سنت پل نام دارد – بخيه هنرمندانه – خط کش مهندسي 6- بي قيد و بند- فيلمي ساخته سام تيلور 7- پيامبري در کام نهنگ – برداشت محصول - پسر کيومرث در شاهنامه 8- بالا آمدن آب دريا – پيشقراول اعداد – شهري در آلمان – حرف زيادي – غذاي ساده 9- داراي يک وزن ميباشند – سيخ نانوائي – مهاجم سيه چرده تيم منچستر يونايتد 10- تابلوئي از گوستاو کوربه – حرف زيادي 11- منقار – از حروف الفباي فارسي - خلبانان انتحاري ژاپن 12- در حال تشاط – آبديده – برگزيده از هر چيز – آز انسو ناپيداست ! 13- دانشگاهي معتبر د رامريکا – پاي افزار چوبي – رود فرانسه – دوش و کتف 14- زياده خواهي – در ورزش رسيدن به مرحله بالاتر را گويند – تمدني باستاني در جنوب بين النهرين 15- اثار غنائي موريس راول آهنگساز فرانسوي سده بيستم .

پاسخ بدهید

شما برای ارسال پاسخ باید وارد شده باشید.