فیلم تعطیلات (هجویهٔ ملی) / National Lampoon’s Vacation

تعطیلات فیلم دیگری است که در لیست برترین فیلم های کمدی ما جای دارد. تعطیلات (هجویهٔ ملی) / National Lampoon’s

Read more
0