چرا افراد مشهور برای درمان به خارج از کشور می‌روند؟

قائم مقام وزارت بهداشت علت سفر افراد مشهور و پولدار برای درمان به خارج از کشور را تشریح کرد. در

بیشتر بخوانید
0