طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد

Horoscope

گربه - خرگوش
موجودي لطيف

اين نماد را در ويتنام،‌گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند؛ حال گربه باشد يا خرگوش، هر دو هنگام سقوط، روي چهار دست و پاي خود فرود مي آيند.
متولدان سال گربه شادترين انسان ها و اشخاصي خوش ذوق، اهل معاشرت، عاقل،‌بردبار و كمي بلند پرواز هستند كه هنگام برخورد با ديگران شرافتمندانه رفتار مي كنند. هيچ كس نمي تواند آنها را دست كم بگيرد؛ زيرا همراهان خوبي هستند و مي دانند چگونه و كجا به درد آدم بخورند.

اما به مصداق مثلي،‌ « گل بي خار كجاست » و اتفاقاً متولدان سال گربه انساني هايي سطحي هستند و اين بدان معناست كه ويژگي هاي خوب آنان نيز ظاهري و سطحي است.

گربه دوستدار جمع و جمع نيز دوستار گربه است. او موجودي زود جوش است و بودن در كنار ديگران را بسيار دوست دارد؛ اما گاهي غيبت و شايعه پراكني مي كند و در نهايت زيركي، نكته سنجي و دقت اين كار را انجام مي دهد. در اصل،‌ گفت و گو درباره ی حقايق كاملاً ناخوشايند، براي او كار دشواري است.

گربه ها عاشق ضيافت هستند و به خاطر سليقه بي نظيرشان،‌ اغلب داري خانه هاي زيبايي مي باشند.
آنها دنيا پرست و گاه خود آرا و فخر فروش هستند.

خانم گربه ها به نشان دادن تربيت و فرهنگ معلومات جديد خود، علاقه عجيبي دارند؛‌ تنها با اين انگيزه كه در آن زمينه مشخص خودي نشان دهند و در اين راه، ممكن است مسائل ديگري را كه از اهميت بيشتري بر خوردارند، ناديده بگيرند.

گربه به سادگي برانگيخته و خشمگين نمي شود. او آرام، خونسرد و صلح جو است و بيشتر خود را احساساتي نشان مي دهد تا اين كه واقعاً حساس باشد.

امور شخصي و خصوصي بيش از مشكلات بزرگ اجتماعي او را متاثّر مي كند و حتي مي توان گفت كمك گربه هم از قحطي،‌جنگ و فاجعه هاي ديگر انساني نمي گريزد، مگر آن كه زندگي خودش در معرض اين خطرات واقع شود كه در آن صورت، شيرازه زندگيش از هم مي پاشد و آن قدر تحملش كم مي شود كه ممكن است تن به مرگ بسپارد.

اين حيوان خيلي زود به گريه مي افتد اما به همان سرعت هم آرام و قرار پيدا مي كند. خانم گربه ها از حالت افسردگي و رواني خود به عنوان كار آمد ترين حربه براي جلب نظر و محبت ديگران سود مي برند.

گربه ها محافظه كارند و از هر آنچه كه آرامش زندگي شان را بر هم بزند يا ريگ كفش و اسباب دردسرشان شود؛ بيزارند. نياز آنها به حفظ آسايش و امنيت زندگي، بسيار بيش از ديگران است.

از آنجا كه گربه محتاط و شايد هم كمي ترسو و كم روست، هيچ گاه مسؤوليت انجام كاري را نمي پذيرد مگر آن كه از پيش سبك و سنگينش كرده و تمام جوانب آن را در نظر گرفته باشد. همين خصلت است كه ديگران آن را در گربه مي پسندند و مي كوشند در امور مهم خود با او رايزني كنند.

گريه نماد موفقيت در كسب و تجارت است و معمولا به عنوان تاجري زيرك كه هر كس با او قرارداد كسب و كار امضا كند، نمي تواند از زير بار آن شانه خالي كند شناخته مي شود. پيش بيني هاي او اغلب درست است و سود و منفعت را بو مي كشد.

گربه به ظاهر بسيار آرم و متين و قابل اعتماد به نظر مي رسد؛ اما در حقيقت، به شدت اهل ساخت و پاخت است. استعداد او در عرصه رقابت هاي تجاري مانند خريد و فروش اشياي عتيقه - كه به شم اقتصادي نياز دارد به خوبي آشكار و شكفته مي شود.

پرداختن به فعاليت هاي سياسي و حقوقي،‌ امكان بهره مندي از يك زندگي راحت، بدون تشويش خاطر و مطابق ميل را براي گربه مهيا مي كند.

خانم گربه ها در تمام مشاغلي كه نياز به ذوق، سليقه، درك اجتماعي و برخورد خوب دارد، مي درخشند. سياستمدارني كه طالب پيشرفت هستند، بهتر است با خانم هاي متولد سال گربه ازدواج كنند؛ زيرا آنان تيز بين، نكته سنج، خردمند و راز دار هستند و در عين حال كدبانو هاي برازنده اي هستند كه با بودن در كنار همسرانشان باعث افزايش شهرت آنان مي شوند.

خانم گربه ها از اين كه طرف توجه اطرافيان خود قرار بگيرند، لذت مي برند.

اگر چه گربه نسبت به منسوبان خود دلسوز، فداكار، مهربان، صميمي و صادق است و به راحتي به دوستان نزديكش كمك مالي مي كند؛ اما در واقع، چندان پاي بند خانواده نيست و اغلب با پدر و مادر و فرزندانش احساس بيگانگي بيشتري مي كند، تا با دوستان برگزيده خود.

خانم گربه ها تا زماني كه مطرح باشند، وظايف مادرانه خود را به خوبي انجام مي دهند، اما اين غريزه در آنها بسيار ضعيف و تا حدي ساختگي است.

گربه به آساني با بز كنار مي آيد و براي ذوق هنري و روح هنرمندانه او ارزش بسيار قائل است. او به دنبال وجوه اشتراك مي گردد و بوالهوسي هاي بز چندان آزرده اش نمي كند.

سگ درستكار و خوك حساس و نكته سنج نيز به راحتي با گربه كنار مي آيند؛
اما خروس و موش سر سازگاري با گربه ندارند و بهتر است مثل جن و بسم الله از يك ديگر دوري كنند.

روابط كاري و عاشقانه گربه با ببر همواره آكنده از التهاب و تشنج است. گربه خويشاوند و هم نژاد ببر است و چون حيله هاي او را مي شناسد، حناي ببر پيش او رنگ ندارد و مي كوشد از درد سر و گرفتاري پرهيز كند.

زندگي گربه، در صورتي با آرامش و آسايش دلخواهش سپري مي شود كه با حوادث پيش بيني نشده، مهيج، شگفت انگيز و خانمان بر انداز رو به رو نشود.
او را از جنگ ها، انقلاب ها و حوادث طبيعي باكي نيست؛ زيرا اصولاً برای ناملايمات آفريده نشده است و اگر با ناكامي و شكست رو به رو شود، چه بسا كه ديوانه شود و خودكشي كند.

ترك اصول اخلاقي براي او به مراتب آسانتر از قبول شكست است.

مردم شرق دور، گربه ( یا خرگوش ) را موجودي مشكوك و غير قابل اعتماد مي دانند. آنها بر اين باورند كه ساحره ها و جادوگران خود را به شكل گربه در مي آورند.

در اروپا قرون وسطي گربه ها را به گناه ارتباط با شيطان، زنده در آتش مي سوزاندند. اين باورها دور از حقيقت و خرافي است؛‌ زيرا از سوي ديگر، مي بينيم كه در مصر باستان گربه ها مثل خدايان پرستش مي شدند.

باري، كوتاه سخن آن كه گربه خواه معبود باشد، خواه شيطان و يا هيچ كدام از اينها، نمي توان اين واقعيت را از نظر دور داشت كه همواره هاله اي از رمز و اسطوره سيماي گربه را در بر گرفته و پرده اي سحرآميز پيش روي او كشيده است.

در پايان بايد به اين نكته اشاره كنيم كه گربه به ظاهر ضعيف، ممكن است به آساني به موجودي قدرتمند و خوف انگيز تبديل شود.متولدین ماههای سال خروس مركز كامل و جامع انواع مختلف فال  و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal   faal متولدین ماههای سال خروس

مردان متولد فروردين
مردان متولد ارديبهشت
مردان متولد خرداد
مردان متولد تير
مردان متولد مرداد
مردان متولد شهريور
مردان متواد مهر
مردان متولد آبان
مردان متولد آذر
مردان متولد دی
مردان متولد بهمن
مردان متولد اسفند
زنان متولد فروردين
زنان متولد ارديبهشت
زنان متولد خرداد
زنان متولد تير
زنان متولد مرداد
زنان متولد شهريور
زنان متولد مهر
زنان متولد آبان
زنان متولد آذر
زنان متولد دی
زنان متولد بهمن
زنان متولد اسفند
متولدين سال موش
متولدين سال گاو
متولدين سال ببر
متولدين سال خرگوش(گربه)
متولدين سال اژدها
متولدين سال مار
متولدين سال اسب
متولدين سال بز
متولدين سال ميمون
متولدين سال خروس
متولدين سال سگ
متولدين سال خوك