طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد رابطه شغلی متولدین سال گاو مركز كامل و جامع انواع مختلف فال و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal faal

فال و طالع بيني در محبوبترين سايت فارسي محشر دات كام

رابطه شغلی متولدین سال گاو
طراحی حرفه ای وب سایت

گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان می دهد، اما فکر می کند کار اصلی را انجام داده است موش
بهتر است این دو با هم مزرعه ای را بچرخانند گاو
شراکتی مصیبت بار است و گاو سعی خواهد کرد تا ببر را کنار بگذارد ببر
بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ اما بهتر است گربه نیز مراقب باشد! گربه
این جا چه کسی ریاست خواهد کرد؟ به نظر می رسد که گاو کار چاق کن اژدها باشد اژدها
بهتر است این دو با هم شریک نشوند مار
اگر ضروری باشد، اشکالی ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعی و صادقند و در ی مان، اسب با هوش تر و چابک تر از گاو است اسب
غیر ممکن است. آنها اصلا به درد هم نمی خورند بز
نه! گاو عاشق میمون است و به همین دلیل، بیش از حد صدمه خواهد خورد میمون
کار زیاد است و استفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمی شود، چرا که او را موجودی تنبل می داند خروس
این دو ـ که هیچ وجه مشترکی ندارند ـ چطور می توانند در کار با یکدیگر موفق باشند؟! سگ
برای خوک بازده کاری گاو پذیرفنی و رضایت بخش است و می تواند به او استفاده فراوان برساند خوک


رابطه شغلی متولدین سال گاومركز كامل و جامع انواع مختلف فال  و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal   faal رابطه شغلی متولدین سال گاو
مردان متولد فروردين
مردان متولد ارديبهشت
مردان متولد خرداد
مردان متولد تير
مردان متولد مرداد
مردان متولد شهريور
مردان متواد مهر
مردان متولد آبان
مردان متولد آذر
مردان متولد دی
مردان متولد بهمن
مردان متولد اسفند
زنان متولد فروردين
زنان متولد ارديبهشت
زنان متولد خرداد
زنان متولد تير
زنان متولد مرداد
زنان متولد شهريور
زنان متولد مهر
زنان متولد آبان
زنان متولد آذر
زنان متولد دی
زنان متولد بهمن
زنان متولد اسفند
متولدين سال موش
متولدين سال گاو
متولدين سال ببر
متولدين سال خرگوش(گربه)
متولدين سال اژدها
متولدين سال مار
متولدين سال اسب
متولدين سال بز
متولدين سال ميمون
متولدين سال خروس
متولدين سال سگ
متولدين سال خوك