نتیجه فال ورق

کارت زیر نتیجه فال ورق شماست.
برای گرفتن فال ورق معمولا از 1، 3،5 و یا 7 کارت استفاده میکنند. بنابراین پس از مطالعه تعبیر کارت فعلی با کلیک بر روی دکمه بر بزن و کارت جدید نمایش بده، و یا تاچ و یا کلیک بر روی تصویر کارت فعلی، فال ورق خود را ادامه دهید.راهنمای کارت های ورق پاسور

نام دل یا لال خشت پیک یا قره گشنیز یا خاج
آس
(تک)(توس)
A of heart A of diamond A of spade A of club
شاه Poker-sm-222-Kh.png
شارل
Poker-sm-232-Kd.png
ژولیوس سزار
Poker-sm-212-Ks.png
داوود
Poker-sm-242-Kc.png
اسکندر مقدونی
بی بی (ملکه) Poker-sm-223-Qh.png
جودیت
Poker-sm-233-Qd.png
راحل
Poker-sm-213-Qs.png
آتنا
Poker-sm-243-Qc.png
آرژین
سرباز (غلام)
(غلام)
Poker-sm-224-Jh.png
لاهایر
Poker-sm-234-Jd.png
هکتور
Poker-sm-214-Js.png
اوژیر
Poker-sm-244-Jc.png
لانسلوت
دو 2 of heart 2 of diamond 2 of spade 2 of club
سه 3 of heart 3 of diamond 3 of spade 3 of club
چهار 4 of heart 4 of diamond 4 of spade 4 of club
پنج 5 of heart 5 of diamond 5 of spade 5 of club
شش 6 of heart 6 of diamond 6 of spade 6 of club
هفت 7 of heart 7 of diamond 7 of spade 7 of club
هشت 8 of heart 8 of diamond 8 of spade 8 of club
نه 9 of heart 9 of diamond 9 of spade 9 of club
ده 10 of heart 10 of diamond 10 of spade 10 of club0