نتیجه فال ورق

کارت زیر نتیجه فال ورق شماست.
برای گرفتن فال ورق معمولا از 1، 3،5 و یا 7 کارت استفاده میکنند. بنابراین پس از مطالعه تعبیر کارت فعلی با کلیک بر روی دکمه بر بزن و کارت جدید نمایش بده، و یا تاچ و یا کلیک بر روی تصویر کارت فعلی، فال ورق خود را ادامه دهید.راهنمای کارت های ورق پاسور

نامدل یا لالخشتپیک یا قرهگشنیز یا خاج
آس
(تک)(توس)
A of heartA of diamondA of spadeA of club
شاهPoker-sm-222-Kh.png
شارل
Poker-sm-232-Kd.png
ژولیوس سزار
Poker-sm-212-Ks.png
داوود
Poker-sm-242-Kc.png
اسکندر مقدونی
بی بی (ملکه)Poker-sm-223-Qh.png
جودیت
Poker-sm-233-Qd.png
راحل
Poker-sm-213-Qs.png
آتنا
Poker-sm-243-Qc.png
آرژین
سرباز (غلام)
(غلام)
Poker-sm-224-Jh.png
لاهایر
Poker-sm-234-Jd.png
هکتور
Poker-sm-214-Js.png
اوژیر
Poker-sm-244-Jc.png
لانسلوت
دو2 of heart2 of diamond2 of spade2 of club
سه3 of heart3 of diamond3 of spade3 of club
چهار4 of heart4 of diamond4 of spade4 of club
پنج5 of heart5 of diamond5 of spade5 of club
شش6 of heart6 of diamond6 of spade6 of club
هفت7 of heart7 of diamond7 of spade7 of club
هشت8 of heart8 of diamond8 of spade8 of club
نه9 of heart9 of diamond9 of spade9 of club
ده10 of heart10 of diamond10 of spade10 of club0