محاسبه شاخص توده بدنی BMI


محاسبه شاخص توده بدنی BMI

شاخص توده بدن یا BMI یک وسیله استاندارد برای تعیین وزن بدن است و بین سایر معیارهای سنجش وزن ، بدون ارتباط با جثه افراد می تواند توده فعال بدن را مشخص نموده و تعیین کند که فرد در زمره افراد چاق، معمولی و یا دارای کمبود وزن می باشد. اما این شاخص دارای نکات ظریفی است که در محاسبات سنجش وزن باید به آنها توجه نمود و راه حلی اندیشید .

بر اساس فرمول شاخص توده بدن اگر فردی دارای BMI معادل ۲۷ باشد ، در بدن وی ممکن است بین ۱۰ تا ۳۱ درصد چربی وجود داشته باشد. در صورت عضلانی بودن فرد (ورزشکار)، افزایش آب میان بافتی به علت خیز یا ادم و یا تراکم توده استخوانی بدن ، عدد بدست آمده نمایانگر افزایش چربی بدن به طور دقیق نخواهد بود .

در کودکان و نوزادان، میزان BMI با افزایش سن تغییر می کند . در هنگام تولد BMI مطلوب برای نوزادان در محدوده ۱۳ کیلو گرم بر متر مربع است و در یک سالگی به بیشترین مقدار خود یعنی ۱۸ کیلوگرم بر متر مربع بالغ می گردد و در ۶ سالگی مجددا BMI مطلوب کاهش یافته و به ۱۵ کیلوگرم بر متر مربع می رسد . با شروع فرایند پیش بلوغ و دوران بلوغ مجددا مقدار BMI مطلوب افزایش می یابد .

ضمنا با این روش امکان تعیین نحوه توزیع چربی و انباشتگی آن در سطوح و نواحی بدن وجود ندارد .

نحوه محاسبه BMI :

از تقسیم (وزن بدن به کیلوگرم ) بر اندازه (قد به متر) به توان ۲، BMI بدن فرد محاسبه می گردد. حال طبق جدول زیر می توان شرایط بدنی فرد را تخمین زد.

چاقی شدید ۴۰≤ BMI
چاقی درجه ۲ BMI بین ۳۵ تا ۳۹.۹
چاقی درجه ۱ BMI بین ۳۰ تا ۳۴.۹
اضافه وزن BMI بین ۲۵ تا ۲۹.۹
وزن طبیعی BMI بین ۱۸.۵ تا ۲۴.۹
کم وزنی BMI ≤۱۸.۵

مثال : فردی با وزن ۹۳ و قد ۱۹۰از نظر BMI در کدام دسته قرار دارد؟

۲۵.۷ =۲(۱.۹)/ ۹۳

با توجه به دارا بودن BMI حدود ۲۵.۷ پس وزن فرد در محدوده اضافه وزن می باشد.

شاخص توده بدنی
یک روش سودمند برای تخمین میزان چربی بدن، استفاده از فرمولی است که شاخص ‌توده ‌بدنی (BMI) نامیده می‌شود. BMI نسبت وزن به مجذور قد است و شاخصی برای تعیین نسبت چربی در بدن بیشتر افراد می‌باشد. شما می‌توانید BMI را از طریق تقسیم کردن وزن با واحد کیلوگرم بر مجذور قد با واحد مترمربع محاسبه نمایید.
(برای مثال فرض کنید وزن شما ۷۰ کیلوگرم و قد شما ۱/۸ متر می‌باشد ابتدا ۷۰ را تقسیم بر ۱/۸ می‌نمایید که حاصل ۳۸/۸۹ می‌شود. مجدداً عدد ۳۸/۸۹ را بر ۱/۸ تقسیم می‌نمایید که حاصل ۲۱/۶ می‌شود که این عدد شاخص‌توده‌بدنی یا BMI شماست)

BMI
از آنجا که محاسبه کردن با این روش نسبتاً سخت است شما می‌توانید از جدول ساده شاخص توده بدنی با توجه به قد و وزن، شاخص توده بدنی (BMI) را به دست آورید.
براساس رهنمودهای موجود:
• BMI کمتر از ۱۸/۵ کم وزن تلقی می‌شود.
• BMI بین ۱۸/۵ تا ۲۴/۹ طبیعی در نظر گرفته می‌شود و این محدوده‌ای است که در آن کمترین میزان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌ عروقی وجود دارد (البته اگر فاقد سایر عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی باشید).
• BMI بین ۲۵/۰ تا ۳۰/۰ به عنوان اضافه‌ وزن در نظرگرفته می‌شود. در این محدوده میزان خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌ عروقی اندکی افزایش پیدا می‌کند.
• BMI ی ۳۰/۰ و بالاتر چاق تلقی می‌گردد و میزان خطر در این محدوده بالاست.
• BMI ی ۴۰/۰ یا بیشتر چاقی شدید یا بیماری در نظرگرفته می‌شود. سطح خطر در این حالت بسیار بالاست.
توجه داشته باشید که برخی از افراد ممکن است بدلیل بزرگی استخوان‌بندی یا توده عضلات به اشتباه جزء گروه چاق یا اضافه‌ وزن قرار بگیرند.

شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله یا بی‌ام‌آی (به انگلیسی مخفف :BMI: body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود که از آن می توان محاسبه چاقی را برداشت کرد. این شاخص در بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ توسط آدولف کوتله دانشمند بلژیکی ابداع شد. نحوه محاسبه آن بسیار ساده است و در بسیاری جاها برای مشخص کردن اضافه وزن و کسر وزن استفاده می‌شود. شاخص توده بدنی از طریق تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر توان دوم (x²) قدش به متر بدست می آید و شما می توانید فقط با دادن وزن و قد خود در بالای همین صفحه شاخص توده بدنی را به صور آنلاین محاسبه کنید.
شاخص توده بدنی مقیاسی برای اندازه گیری میزان تناسب وزن نسبت به قد فرد است. روش های مختلفی برای اندازه گیری شاخص توده بدنی استفاده می شود به جز تقسیم وزن بر قد که آن هم می تواند مقیاس های مختلفی داشته باشد، یک روش معمول دیگر اندازه گیری این شاخص از طریق محاسبه در نمودار است.

طبقه بندی ها
رواج استفاده از شاخص توده بدنی به این علت است که به فرد این امکان را می دهد که تناسب وزن خود را نسبت به قد و قامت خود محاسبه کند. سازمان بهداشت جهانی، شاخص توده بدنی زیر ۱۸٫۵ را به عنوان کم وزنی یا علامت سوء تغذیه تلقی می کند که اثار منفی ماندگاری بر سلامت جسمی و ذهنی افراد وارد می آورد . از سوی دیگر نیز شاخص بالای ۲۵ را به عنوان اضافه وزن و بالای ۳۰ را چاق در نظر گرفته است.

زیر ۱۸٫۵: کمبود وزن (Underweight)
۱۸٫۵ تا ۲۴٫۹: وزن نرمال (Normal Weight)
۲۵ تا ۲۹٫۹ : اضافه وزن (Overweight)
۳۰ تا ۳۴٫۹: چاقی درجه ۱ (Obesity Class I)
۳۵ تا ۳۹٫۹: چاقی درجه ۲ (Obesity Class II)
بیشتر از ۴۰: چاقی مفرط و مرگبار (Morbid Obesity)

شاخص توده بدنی برای کودکان
BMI به طور متفاوتی برای کودکان محاسبه می شود گر چه روش کار تقریبا مشابه بالغین است اما برای کودکان درصدی را برای مقایسه کودک با کودکان هم سن و هم جنسیت او فراهم می کند.BMI زیر ۵ درصد به عنوان کم وزنی و بالای ۹۵% به عنوان چاق در افراد زیر ۲۰ سال در نظر گرفته می شود. کودکان و نوجوانان زیر ۲۰ سال با BMI بین ۸۵ تا ۹۵ درصد دارای اضافه وزنشمرده می شوند. مطالعات اخیر در بریتانیا نشان می دهد که شاخص دختران بین ۱۲ تا ۱۶ ساله به طور متوسط حدود ۱ کیلوگرم بر متر مربع (۱٫۰ kg/m2) نسبت به پسران بیشتر هستند.

روش تفسیر وضعیت وزنی کودکان زیر ۱۸ سال براساس جداول صدک BMI برای سن به این ترتیب است:

صدک BMI وضعیت وزنی

ـ کمتر از صدک ۵: کمبود وزن

ـ صدک ۵ تا ۸۵: وزن نرمال

ـ صدک ۸۵ تا ۹۵: در معرض خطر

ـ بالای صدک ۹۵: اضافه وزن

تفاوت های نژادی
شاخص توده بدنی با عددهای داده شده تقریبا برای مردم کشورهای غربی صنعتی مشابه است ولی این میزان در سایر کشورها و برای مردم سایر نژآدها متفاوت است. برای مثال در ژاپن شاخص توده بدنی نرمال باید بین ۱۸٫۵ تا ۲۳ باشد این در حالی است که تقریبا این میزان برای کشور های غربی ۲۵ است.

شاخص توده بدنی در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته برای مثال حد بالای BMI نرمال برای مردان ۲۵٫۲۱ و برای زنان ۲۳٫۳۵ است.

پیامدهای اضافه وزن و چاقی بر سلامت
طیف های مختلف BMI بر اساس رابطه بین وزن بدن و بیماری ها و مرگ تعیین شده است. افراد دارای اضافه وزن یا چاق شانس بیشتری برای ابتلا به بیماری های مختلف و مشکلات سلامتی هستند که از آن جمله اند:

 • فشار خون بالا
 • چربی خون بالا ( LDL بالا، HDL  پائین، و سطوح بالای تریگلیسیرید در خون)
 • دیابت نوع ۲
 • بیماریهای قلبی عروقی
 • سکته
 • بیماری کیسه صفرا
 • آرتروز استخوانی
 • اختلالات خواب
 • برخی از انواع سرطان (سینه، مقعد، رحم و …)

فاکتورهای خطرزا
بیماری های ذکر شده در بالا، از جمله بیماری های مرتبط با چاقی هستند در صورتی که اضافه وزن یا چاقی شما همراه با دست کم دو مورد از فاکتورهای خطر نیز باشد، احتمال ابتلای شما به این بیماری ها چندین برابر می شود. عوامل خطرزا یا فاکتورهای خطر عبارتند از:

 • فشار خون بالا
 • سطح بالای کلسترول بد در خون LDL
 • سطح پائین کلسترول خوب در خون HDL
 • چربی خون بالا ( تریگلیسیرید بالا)
 • قند خون بالا
 • سابقه خانوادگی بیماری قلبی
 • عدم فعالیت بدنی و ورزش
 • مصرف سیگار و الکل

برای افرادی که شاخص توده بدنی آنها ۳۰ و بالاتر از آن است و یا کسانی که دچار اضافه وزن هستند ( BMI بین ۲۵ تا ۲۹٫۹) و یک یا دو مورد از فاکتورهای خطر را دارند پیشنهاد می کنیم که وزن خود را کاهش دهند. حتی یک کاهش وزن جزئی ( ۵ تا ۱۰ درصد وزن فعلی شما) می تواند به کاهش خطر ابتلای شما به بیماری های مرتبط با چاقی کمک کند.

افرادی که اضافه وزن دارند، و فاکتورهای خطر کمتر از ۲ مورد دارند، نیز گرچه خطر ابتلا به بیماریهای مرتبط با چاقی کمتری دارند اما هنوز باید مراقب افزایش وزن خود باشند و سعی در کاهش هر چه بیشتر وزن خود داشته باشند.

شکل چاقی
معمولا شکل چاقی به دو صورت تقسیم می شود: چاقی سیبی شکل و چاقی گلابی شکل. در چاقی سیبی شکل، چربی اضافی در اطراف شکم انباشته شده است. در چاقی گلابی شکل نیز چربی اضافی در باسن و ران ها جمع شده است، چاقی سیبی شکل به نسبت چاقی گلابی شکل، خطر بیشتری برای سلامتی دارد و افراد مبتلا به چاقی سیبیبیش از سایرین دچار پرفشاری خون، دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی می‌شوند. اگر دور کمر در آقایان بیشتر از ۱۰۲ سانتیمتر و در خانمها بیشتر از ۸۸ سانتیمتر باشد، چاقی سیبی شکل در مورد آنها مطرح می شود. البته این اعداد برای زنان باردار و شیرده کاربرد علمی ندارد.

%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9 %DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C 2 محاسبه شاخص توده بدنی BMI

برخی از محدودیت های استفاده از شاخص توده بدنی
گرچه شاخص توده بدنی به طور معمول برای همه زنان و مردان نتایج قابل اعتمادی را نشان می دهد اما مثل هر چیز دیگری محدودیت ها و مرزهایی هم دارد برای مثال:

 • این شاخص ممکن است برای ورزشکاران و افرادی که بافت ماهیچه ای مستحکم و متراکم دارند، با ضریب خطا همراه باشد و BMI آنها را بالاتر از میزان واقعی نشان دهد زیرا اضافه وزنی را که به دلیل بافت ماهیچه ای به وجود آمده است را با چربی اضافی بدن اشتباه می گیرد.
 • در مورد استفاده از این شاخص برای سالمندان نیز محدودیت هایی وجود دارد زیرا ممکن است در مورد اضافه وزن این افراد را کمتر از حد واقعی نشان دهد زیرا هر فردی که دچار کاهش بافت و تراکم ماهیچه ای شده باشد ممکن است BMI واقعی خود را به دلیل تراکم آب یا چربی در واحد حجم به درستی تشخیص ندهد.
 • محاسبه شاخص توده بدنی برای زنان باردار کاربرد ندارد.
 • در افراد زیر ۱۸-۲۰ سال باید از روش محاسبه شاخص توده بدنی برای کودکان استفاده کرد تا اعداد به دست آمده واقعی باشند.

 

لازم بذکراست، در محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی bmi در سایت محشر دات کام کلیه جزییات از قیبل جنسیت زنان و مردان و حجم فعالیت روزمره آنان مورد محاسبه دقیق قرار میگیرد و به دلیل رعایت و محاسبه سریع این بهش به عنوان ماشین حسابی برای محاسبه  انلاین  سریع BMI نه تنها توسط اشخاص بلکه توسط پزشکان تغذیه برای بررسی دقیق شاخص توده بدنی بیماران و مراجعانشان مورد استفاده قرار میگیرد.

پس استفاده از بخش محاسبه گر آنلاین میزان کالری مصرفی در روز برای تنظیم وزن بدن شما را از پرداخت چندین ویزیت و مراجعه به پزشکان مختلف جهت به دست آوردن اطلاعات دقیق و مفیدی نسبت به وضعیت خورد و خوراک و رژیم هایتان بی نیاز می کند.

محاسبه گر آنلاین سلامتی

در این قسمت از سایت محشر دات کام ، سیستم محاسباتی آنلاینی برای شما تدارک دیده شده است تا بتوانید با استفاده از این سیستم بر روی سلامتی خود کنترل بیشتری داشته باشید:
سیستم محاسبات سلامتی در محشر به شرح زیر است و با استقبال شما عزیزان در آینده بیشتر نیز خواهد شد،
لطفاً محشر دات کام را به دوستان و آشنایان خود معرفی نمایید.

امکانات محاسبات سلامتی:

محاسبه آنلاین شاخص توده بدنی BMI زنان حامله، وزن ایده آل و میزان کالری مصرفی در روز:

 • محاسبه BMI شاخص توده بدنی
 • محاسبه آنلاین زمان تقریبی زایمان
 • محاسبه آنلاین اضافه وزن تقریبی در دوران بارداری
 • محاسبه آنلاین وزن ایده آل
 • محاسبه BMI شاخص توده بدنی بر اساس سن
 • محاسبه گر آنلاین میزان کالری مصرفی در روز برای تنظیم وزن بدن

محاسبه BMI شاخص توده بدنی
محاسبه آنلاین زمان تقریبی زایمان
محاسبه آنلاین اضافه وزن تقریبی در دوران بارداری
محاسبه آنلاین وزن ایده آل
محاسبه BMI شاخص توده بدنی بر اساس سن
محاسبه گر آنلاین میزان کالری مصرفی در روز برای تنظیم وزن بدن

مطالب مرتبط: مواد غذایی , تغذیه , کالری , وزن , وزن ایده آل , بارداری
لینک مستقیم: تغذیه

محشر دات کام سایتی قدیمی و پربازدید!. تبلیغات در محشر دات کام به صورت کلیکی، گزینه خیلی خوب و مقرون به صرفه ای برای تبلبغات است.
هر کلیک فقط 100 تومان!
اگر مطلب "محاسبه شاخص توده بدنی BMI" برای شما مفید بوده است با کلیک بر روی آگهی های زیر از ما حمایت کنید
و در صورت تمایل برای درج آگهی در صفحه مربوط به: محاسبه شاخص توده بدنی BMI در وب سایت محشر، با شماره 09123833830 تماس بگیرید و یا واتس آپ پیام بدید

مطلب محاسبه شاخص توده بدنی BMI را برای دوستان خود ارسال کنید

ارسال محاسبه شاخص توده بدنی BMI در فیسبوک
ارسال محاسبه شاخص توده بدنی BMI در تویتر
ارسال محاسبه شاخص توده بدنی BMI در واتس آپ
ارسال محاسبه شاخص توده بدنی BMI در تلگرام
خبرخوان محاسبه شاخص توده بدنی BMI

Mahshar

دانستنی فال طالع بینی بهداشت سلامت سبک زندگی سفر گردشگری آشپزی تغذیه ازدواج همسرداری ترفند بورس


فال حافظ
0