خصوصیات گربه های وان


خصوصیات گربه های وان

دراز، سفید، پشمی (بطوریکه روی زمین کشیده شود بدنی تنومند و بلند، قدمهایش مثل پلنگ ،دم اش مثل دم روباه کلفت و دراز، باهوش و سریع العمل.

علاوه بر این، تمیزی اش، دوست داشتنی بودنش، بازی کردن و فداکاری اش باعث بی همتا بودنش شده است.

جاذبه گربه وان

یکی از جالبترین جاذبه گربه وان، داشتن چشمهایی است که از یکدیگر فرق دارند(دیکروماتوپسی)

چشم آبی رنگ در گربه های شهر وان، همیشه ویژگیهای رنگ آبی آسمانی را نشان می دهد. ضمنا گربه های چشم قهوهای هم یافت می شود.

مطلب خصوصیات گربه های وان را برای دوستان خود ارسال کنید

ارسال خصوصیات گربه های وان در فیسبوک
ارسال خصوصیات گربه های وان در تویتر
ارسال خصوصیات گربه های وان در واتس آپ
ارسال خصوصیات گربه های وان در تلگرام
خبرخوان خصوصیات گربه های وان


کلمات جستجو شده در محشر

0