پستان سفت

سفت کردن سینه با راه حل های آسان

سفت کردن سینه با راه حل های آسان

افتادگی سینه می تواند از بابت  شیردهی ، بارداری ، یائسگی ، کاهش یا افزایش وزن ناگهانی ، ورزش های سنگین ، کمبود تغذیه و پوشیدن سوتین های نامناسب  باشد که  روی افتادگی سینه ها تاثیر گذار است. سفت کردن سینه راه های مختلفی دارد که میتوان با کمک آنها به سینه های خود حالتی […]