شماره پلاک خودروهای ایران

شماره پلاک خودروهای ایران
شماره پلاک ماشین ها و شهر های مربوط به هر کدام :
ایران ۱۰ استان تهران – تهران(کد ذخیره)
ایران ۱۱ استان تهران – تهران
ایران ۱۲ استان خراسان – مشهد
ایران ۱۳ استان اصفهان – اصفهان
ایران ۱۴ استان خوزستان – اهواز
ایران ۱۵ استان آذربایجان شرقی –  تبریز
ایران ۱۶ استان قم –  شهر قم
ایران ۱۷ استان آذربایجان غربی – ارومیه
ایران ۱۸ استان همدان – همدان
ایران ۱۹ استان کرمانشاه – کرمانشاه
ایران ۲۱ استان البرز – کرج (حرف و برای کرج و بقیه حروف حومه کرج)
ایران ۲۲ استان تهران – تهران
ایران ۲۳ استان اصفهان –  حومه
ایران ۲۴ استان خوزستان – حومه
ایران ۲۵ استان آذربایجان شرقی – حومه
ایران ۲۶ استان خراسان شمالی – حومه (بجنورد(ب ج د س)شیروان(ص)اسفراین(ط)آشخانه(ل)جاجرم و گرمه(ق) فاروج(م) (این پلاک قدیم برای قم بود)
ایران ۲۷ استان آدربایجان غربی – حومه
ایران ۲۸ استان همدان – حومه
ایران ۲۹ استان کرمانشاه – حومه ایران ۳۱ استان لرستان – خرم آباد
ایران ۳۲ استان خراسان – حومه
ایران ۳۳ استان تهران – تهران
ایران ۳۴ استان خوزستان – حومه
ایران ۳۵ استان آذربایجان شرقی – حومه
ایران ۳۶ استان خراسان رضوی، مشهد – حومه (ب.ج.د.س و ص) (این پلاک قدیم برای قم بود)
ایران ۳۷ استان آذربایجان غربی – حومه
ایران ۳۸ استان البرز ، کرج
ایران ۳۹ استان کرمان – حومه

ایران ۴۱ استان لرستان – حومه
ایران ۴۲ استان خراسان – حومه
ایران ۴۳ استان اصفهان  –  حومه
ایران ۴۴ استان تهران – تهران
ایران ۴۵ استان کرمان – کرمان
ایران ۴۶ استان گیلان – رشت
ایران ۴۷ استان مرکزی – اراک
ایران ۴۸ استان بوشهر- بوشهر
ایران ۴۹ استان کهکلویه و بویر احمد – یاسوج و حومه

ایران ۵۱ استان کردستان – سنندج
ایران ۵۲ استان خراسان – (کد ذخیره)
ایران ۵۳ استان اصفهان – اصفهان
ایران ۵۴ استان یزد – یزد
ایران ۵۵ استان تهران – تهران
ایران ۵۶ استان گیلان – حومه
ایران ۵۷ استان مرکزی – حومه
ایران ۵۸ استان بوشهر – حومه
ایران ۵۹ استان گلستان – گرگان

ایران ۶۱ استان کردستان – حومه
ایران ۶۲ استان مازندران – ساری
ایران ۶۳ استان فارس – شیراز
ایران ۶۴ استان یزد – حومه
ایران ۶۵ استان کرمان – حومه
ایران ۶۶ استان تهران – تهران
ایران ۶۷ استان مرکزی(کد ذخیره)
ایران ۶۸ استان تهران – کرج
ایران ۶۹ استان گلستان – حومه

ایران ۷۱ استان چهارمحال و بختیاری – شهر کرد
ایران ۷۲ استان مازندران – حومه
ایران ۷۳ استان فارس – حومه
ایران ۷۴ استان یزد – یزد
ایران ۷۵ استان کرمان – حومه
ایران ۷۶ استان گیلان – حومه (ذخیره)
ایران ۷۷ استان تهران – تهران
ایران ۷۸ استان تهران – لواسان، پاکدشت و شهرستانهای حومه
ایران ۷۹ استان قزوین – قزوین

ایران ۸۱ استان چهارمحال و بختیاری – حومه
ایران ۸۲ استان مازندران – حومه
ایران ۸۳ استان فارس – حومه
ایران ۸۴ استان هرمزگان – بندرعباس
ایران ۸۵ استان سیستان و بلوچستان – زاهدان
ایران ۸۶ استان سمنان – سمنان
ایران ۸۷ استان زنجان – زنجان
ایران ۸۸ استان تهران – تهران
ایران ۸۹ استان قزوین – حومه

ایران ۹۱ استان اردبیل – اردبیل و حومه
ایران ۹۲ استان مازندران – حومه
ایران ۹۳ استان فارس، شیراز – حومه
ایران ۹۴ استان هرمزگان – حومه
ایران ۹۵ استان سیستان و بلوچستان – حومه
ایران ۹۶ استان سمنان – حومه
ایران ۹۷ استان زنجان – حومه
ایران ۹۸ استان ایلام – ایلام و حومه
ایران ۹۹ استان تهران – تهران

 

حروف بین اعداد در پلاکها به معنی زیر می باشد

نکته: حروفی که توضیح ندارد برای سایر خودروهاست

الف (ویزه خودروهای دولتی)
ب
پ (ویژه خودروهای نیروی انتظامی)
ت (ویژه تاکسی‌ها)
ج
د
س
ص
ط
ق
ک (ویژه خودروهای کشاورزی)
ع (ویژه خودروهای عمومی)
ل
م
ن
و
ه
ی