خصوصيات عدد يك (1)

رمز موفقيت در زندگي يك ها اعتماد به نفس و خلاقيت است. انرژي حياتي و سازنده اين افراد در افكارشان محبوس است. با اعتماد به نفس و گرايش به سوي خلاقيت و سازندگي، اين افراد مي‎توانند به آنچه كه در زندگي انتظار دارند برسند .

يكها عموماً پرانرژي - فعال و الهام گيرنده هستند و در صورت مثبت انديشي - هنرمند و داراي خلاقيت خواهند بود. اينان گاه احساس ناامني - نااميدي - كسالت و بي حالي مي‎كنند - بيش از ديگران زمينه اعتياد دارند .

يكها در ظاهر از خود اعتماد به نفس نشان مي‎دهند و خود را مستقل جلوه مي‎دهند. ولي در درون به خود اعتماد ندارند و فكر مي‎كنند نمي‎توانند به تنهايي از عهده كارها برآيند. حال اگر از اعتماد به نفس واقعي برخوردار شوند و از قدرت خلاقيت خود بهره بگيرند، از طريق كار و تجارت و همين طور در زمينه ‎هايي چون موسيقي - نقاشي - نمايشگري - نوشتن - مجسمه سازي - طراحي - ورزش - تعليم وتربيت كودكان و ... موفقيت‎ هاي خوبي به دست خواهند آورد .

احساس عدم امنيت، يك مانع براي پيشرفت يكهاست. اين افراد بايستي با تلقينات مثبت اين احساس را از خود دور كنند تا شرايط براي آزاد شدن استعدادهاي بالقوه آنان فراهم شود. به خصوص اين كه آنان افرادي تلقين ‎پذير نيز هستند .

يكها براي موفقيت در امور، فقط استقامت و پايداري لازم دارند. زيرا مهارت و تسلط بر هر كاري قبل از همه، نياز به جديت و پايداري دارد. اين افراد در اوقاتي كه فعاليت‎شان زياد مي‎شود، لازم است غذاهاي سرشار از پروتئين مصرف كنند. اما در مواقع ديگر، به خصوص در ايامي كه احياناً احساس نااميدي و فشار روحي مي‎كنند، مصر غذاهاي پر حجم و پر ويتامين، موجب چاقي و تنبلي آنها مي‎شود .

يكها در مواقع بيماري و غير اورژانسي، مي‎توانند از درمان‎هاي طبيعي مانند: گياه درماني - انرژي درماني - طب سوزني - طب فشاري و غيره استفاده كنند. زيرا درمان‎هاي طيبيعي با اين افراد سازگارتر است .

طبيعت تأثيري انرژي‎ زا و شفابخش براي يكها دارد. به خصوص پياده‎ روي در بين درختان، گلها و گياهان، يكها بيش از ديگر افراد نياز به انرژي طبيعت دارند، زيرا اين انرژي موجب خلاقيت و آزادسازي استعداد دروني آنان مي‎گردد .

يكها در زمينه انرژي جنسي نيز قوي هستند. اما زماني كه سخت مشغول كار و تجارت و به خصوص فعاليت‎هاي هنري باشند، اين انرژي به جاي مصرف مادي، در بخش روحاني فعال مي‎شود. مضافاً اين اكه شخص در مصرف مادي غير صحيح و نادرست اين انرژي، احساس گناه و خود كيفر نيز بكند .

يكها داراي استعداد و انرژي نهفته زيادي در درون خود هستند و اگر در طول زندگي بتوانند به اعتماد به نفس كامل برسند، مانع و سد انرژي دروني‎شان برداشته مي‎شود و عموماً به خلاقيت و الهام‎پذيري مي‎رسند .

يك ويژگي در يكها وجود دارد و آن اين است كه هر گاه اين افراد به كاري كه انجام مي‎دهند علاقمند باشند، و در ضمن در آن كار احساس امنيت و استقلال كنند، به خواب كمتري نسبت به ديگران نياز خواهند داشت .

يكها چنانچه اعتماد به نفس و احساس امنيت كافي داشته باشند، بيش از ديگران، به خصوص در زمينه‎ هاي هنري، به توفيق و خلاقيت مي‎رسند. در چنين شرايطي آنان احساس شدابي و زنده بودن مي‎كنند .

يكها در بالاترين شرايط به ادراك و افكار معنوي خوبي دست پيدا مي‎كنند و مي‎توانند در اين زمينه نيز از خود خلاقيت به خرج دهند .


فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد