پيشگويي تاروت آنلاين

تاریخچه و روند فال تاروت
روش پيشگويي با کارتهاي تاروت
روش مخلوط کردن کارتها
شرايط مکاني که در آن فال تاروت مي گيرند

ابتدا تا عمليات مخلوط كردن (بر خوردن) كارتها  انجام شود و كارتها نمايان شوند نيت کنيد و نيتتان را کاملا واضح و روشن روي کاغذ بنويسيد (اين کار براي اين است که تمرکز بيشتري روي نيت داشته باشيد )

روش نیت کردن
سوالات غلط :
من در کار ..... موفق می شوم یا نه ؟
من با .... ازدواج می کنم یا نه ؟
سوال صحیح :
آیا من در کار .... موفق می شوم ؟
سوال صحیح : آیا من با .... ازدواج می کنم ؟

كارت اول

كارت دوم

كارت چهارم

كارت ششم

كارت سوم

كارت پنجم