Mahshar . com

کاملترين و پربيننده ترين سايت فارسي - سايتي واقعآ محشر

 

متولدين دلو (بهمن)

متولدين دهه اول اين ماه، عموماً تندرو – ستيزه ‎گر و بعضاً عكس ‎العملي ناشناخته دارند. جايي كه مي ‎بايست عصباني شوند، ساكت مي‎ مانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غير عادي نشان دهند. اين افراد در تربيت فرزندان كوشا – از نظر خولقي بداخلاق، ولي از نظر ديگران خوش اخلاق جلوه مي‎ كنند. اينان سخاوتمند – با گذشت – مذهبي – پاي‎بند به احكام و مباني اخلاقي خانواده – عموماً داراي ثبات شغلي و شخصيتي – بعضاً داراي مصونيت ذاتي نسبت به بيماريها – داراي طول عمر – در مقابله با خطرات نوعي انرژي و قدرت در خود احساس مي‎كنند، اما با اين حال تحمل آنها در مواجعه با مشكلات و در مواقع بحراني محدود مي‎باشد. اين افراد گاه دچار افسردگي و اضطراب مي ‎شوند – در شرايط مناسب و هدايت درست، فضايل انساني عالي در آنها تقويت و شكوفا مي ‎شود- اين افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند – اينان سرپرستان خوبي براي همسر و فرزندان خود مي‎ باشند – اغلب علاقمند به طبيعت و سير و سفر هستند – اينان طرفدار ثبات شغلي – علاقمند به زندگي جمعي و پذيرش مسئوليت‎ هاي سنگين مي‎باشند .

اين افراد عموماً از نوعي تعصب قومي و فاميلي برخوردار مي‎باشند. چنانچه شكست بزرگي بر آنها تحميل شود، بدترين جنبه شخصيتي آنان ظاهر مي ‎شود – متولدين اين دهه عموماً كنجكاو – تيزبين – تا حدي سهل انگار – اهل سرفه جويي و پس ‎انداز – آماده انجام هر كار – بعضاً چند شغلي – عموماً داراي روحيه ‎اي شاد  – افرادي مردم ‎دار – كمتر دهن ‎بين و تلقين‎ پذير – گاه تك رو و يكدنده – اغلب افرادي قابل اعتماد و امانتدار – بعضاً طرفدار دروغ مصلحت‎ آميز – در عين اجتماعي بودن، گاه طالب تنهايي و انزوا طلب – عموماً د رحل مشكلات خود و خانواده موفق .

مشاغل متولدين اين دهه عموماً مديريت در امور شغلي و اداري – صنعت كشاورزي و دامداري – وكالت – مشاور امور مالي – نمايندگي – واسطه‎گي و غيره مي‎باشد .

متولدين دهه دوم اين ماه عموماً زود رنج – احساساتي – در امور خانوادگي خوش اخلاق و داراي مديريت خوب – گاه دمدمي مزاج و لجباز – عموماً كم حرف – اغلب بد گمان – در قضاوت عجول – افرادي وطن‎ پرست و در مواقع جنگ، كارساز – بعضاً ظاهربين و تلقين‎ پذير – نفع طلب – باهوش و زيرك – در خانواده داراي رفتاري شغلي و اقتصادي فعال – در اغلب امور محتاط – در كار خريد و فروش موفق – در امور اجتماعي فعال، اما غير ثابت – واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطي – ذاتاً افرادي خوددار و تودار – از لحاظ عاطفي متغير – بعضاً داراي افكار و ايده ‎هاي خوب، اما در اجراي آنها كمتر موفق .

مشاغل موافق براي اين افراد، نظامي‎ گري – پليسي – تجارت خارجي – امور سياسي – امور مالي و دفتر – حسابداري و حسابرسي و .... مي‎باشد .

متولدين دهه سوم اين ماه از نظر روحي و جسمي مقاوم – داراي خصلت‏هاي وراثتي – در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار – عموماً گوشه ‎گير – محتاط و گريزان از نوآوري – مصلحت انديش – در امور خانوادگي با حس مسئوليت و داراي رفتار منطقي – فردي عاطفي و متعصب – اهل معاشرت و دوستي، اما بيشتر در چارچوب خانوادگي و فاميلي – پرتلاش و پرانرژي اما زود خسته مي‎ شوند – زود منفعل و زود آرام مي‎شوند – به دليل داشتن طالع خوب، عموماً به اهداف و خواسته ‎هاي خود مي‎ رسند – اغلب در امور مالي و اقتصادي، استعداد خوبي از خود نشان مي‏دهند – داراي افكار و انديشه‎ هاي خوبي هستند، اما بيشتر در چارچوب تئوري مي‎ مانند و كمتر به آنها عمل مي‎كنند – اين افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعاليت و اميدوار به آينده مي‎باشند – در امور خانوادگي نيز صبر و حوصله خوبي از خود نشان مي‏دهند – قدرت همسويي و تطبيق با هر شرايط را دارند – اغلب در جايي كه منافع آنان ايجاب كند، افكار و عقيده خود را تغيير مي‏دهند – عموماً به پوشش ظاهري، خوراك و پاكيزگي محل زندگي خود اهميت مي‎دهند – در جمع خانواده افرادي صميمي و با محبت هستند – معمولاً در مسائل خانوادگي اهل شور و مشورت هستند – عموماً طالب ثبات شغلي بوده ولي گاه تغيير شغل مي‎دهند – اين افراد عموماً پايبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادي موقعيتي متوسط دارند – اينان به مهماني و تفريح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بين هستند – عموماً نوعي حس خودبيني و شهوت پرستي در آنها ديده مي‎شود – اغلب اهل معاشرت با هر قشري هستند – بعضاً ظاهري جذاب دارند – اينان اهل دروغ مصلحت ‎آميز بوده و مشاور خوبي براي دوستان و نزديكان مي‎باشند – اين افراد به طبيعت و زيبايي‎هاي آن علاقمند بوده اهل سير و سفر هستند – از صفات خوب آنان شوخ طبعي و بذله ‎گويي است – اين افراد عموماً مهربان – بخشنده – داراي قوه تشخيص خوب – خود متكي – واقع بين – بعضاً داراي رفتاري ايماني و عرفتي – طرفدار محرومين و مظلومين هستند .

مشاغل مناسب براي اينان: امور سياسي – روحاني – مربي‎گري – امور مالي و اقتصاد – امور نظامي و اطلاعاتي – كارمند دفتري – امورات مذهبي – كار در مراكز خيريه و .... مي‎باشد .


جامع ترين و بهترين انواع فال ، طالع بيني و تحليل شخصيت  در سايت محشر دات کام بر روي اينترنت در اختيار شماست

www. Mahshar .com