فال محشر - استخاره با حروف ابجد

اين فال برگرفته شده از فال چوب می باشد ( کتاب فالهـای اسلامی )
فال چوب يكي از قديمي ترين نوع فال بيني است كه آن را به دانيال نبي و سپس به امام جعفر صادق نسبت ميدهند.

 

براي گرفتن اين فال بايد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه بر روی دکمه زير کليک کنيد