طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد متولدین ماههای سال اژدها مركز كامل و جامع انواع مختلف فال و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal faal

فال و طالع بيني در محبوبترين سايت فارسي محشر دات كام

متولدین ماههای سال اژدها
طراحی حرفه ای وب سایت

اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او با چشمان بسته حمله می کند و به پیروزی خود اطمینان کامل دارد. فروردین
اژدهایی شیرین، موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش را به ارمغان می آورد. اردیبهشت
اژدهای الوان! از سوراخ بینی اش آتش زبانه می کشد. خرداد
اژدهای بلند پرواز! سر او به ابرها رسیده، در قصرهای خیالی زندگی می کند. تیر
اژدهای گزافه گو! او افراط کار است و شما را بیش ار حد خسته می کند. مرداد
اژدهای دقیق! تنها اژدهایی که افسانه ای نیست. وجود او را باور نمی کنید و فکر می کنید که خواب می بینید! شهریور
اژدهای اطمینان بخش! اما آنچه را که می بینید، باور نکنید چون او ظاهرش فریبنده است. مهر
اژدهای تیغ دار! با لمس کردن او دچار درد و سوزش خواهید شد. آبان
می توانید روی این اژدها حساب کنید. رفتار او دوستانه و آرام است. آذر
اژدهایی دور اندیش! او زیاد جلب توجه نمی کند! دی
اژدهای معقول و صریح! او حتی می تواند از خود نیز انتقاد کند. بهمن
اژدهایی برتر! اژدهایی بسیار عاقل و الهام بخش است. او می تواند و باید پیش برود. اسفند


متولدین ماههای سال اژدهامركز كامل و جامع انواع مختلف فال  و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal   faal متولدین ماههای سال اژدها
مردان متولد فروردين
مردان متولد ارديبهشت
مردان متولد خرداد
مردان متولد تير
مردان متولد مرداد
مردان متولد شهريور
مردان متواد مهر
مردان متولد آبان
مردان متولد آذر
مردان متولد دی
مردان متولد بهمن
مردان متولد اسفند
زنان متولد فروردين
زنان متولد ارديبهشت
زنان متولد خرداد
زنان متولد تير
زنان متولد مرداد
زنان متولد شهريور
زنان متولد مهر
زنان متولد آبان
زنان متولد آذر
زنان متولد دی
زنان متولد بهمن
زنان متولد اسفند
متولدين سال موش
متولدين سال گاو
متولدين سال ببر
متولدين سال خرگوش(گربه)
متولدين سال اژدها
متولدين سال مار
متولدين سال اسب
متولدين سال بز
متولدين سال ميمون
متولدين سال خروس
متولدين سال سگ
متولدين سال خوك