طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد متولدین ماههای سال ببر مركز كامل و جامع انواع مختلف فال و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal faal

فال و طالع بيني در محبوبترين سايت فارسي محشر دات كام

متولدین ماههای سال ببر
طراحی حرفه ای وب سایت

ببر دو موتوره! او می تواند دیوار صوتی را بشکند؛ مراقب او باشید فروردین
ببر متعادل! هر چند در مسایل احساسی تا حدودی زیاده روی می کند. اردیبهشت
ببر وحشی! کارهایش احمقانه است و از کارهای خود خشمگین می شود خرداد
ببر نازک نارنجی! در واقع او یک گربه ملوس بزرگ است. تیر
راضی به ببر بودن نیست و خود را شیر می داندمرداد
ببر منطقی و اهل عمل! او هر چه را که بخواهد به دست می آورد شهریور
ببر اهلی! او برای همکاری ساخته شده استمهر
ببری با شخصیت مبهم! باور کردنش مشکل است اما در هر کاری! موفق خواهد شد! آبان
یک ببر واقعی! او می تواند بیش از اندازه پیش برودآذر
ببر متفکر! او از بروز سوانح و ناکامی ها برای خود جلوگیری خواهد کرد دی
ببر تیز هوش! او راه بر قراری تعادل بین فکر و عمل را خواهد یافتبهمن
ببر دیوانه و عصبانی! او به دنبال تفریح و بازیگوشی می رود اما خطرناک هم هست، به خصوص برای خودشاسفند


متولدین ماههای سال ببرمركز كامل و جامع انواع مختلف فال  و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal   faal متولدین ماههای سال ببر
مردان متولد فروردين
مردان متولد ارديبهشت
مردان متولد خرداد
مردان متولد تير
مردان متولد مرداد
مردان متولد شهريور
مردان متواد مهر
مردان متولد آبان
مردان متولد آذر
مردان متولد دی
مردان متولد بهمن
مردان متولد اسفند
زنان متولد فروردين
زنان متولد ارديبهشت
زنان متولد خرداد
زنان متولد تير
زنان متولد مرداد
زنان متولد شهريور
زنان متولد مهر
زنان متولد آبان
زنان متولد آذر
زنان متولد دی
زنان متولد بهمن
زنان متولد اسفند
متولدين سال موش
متولدين سال گاو
متولدين سال ببر
متولدين سال خرگوش(گربه)
متولدين سال اژدها
متولدين سال مار
متولدين سال اسب
متولدين سال بز
متولدين سال ميمون
متولدين سال خروس
متولدين سال سگ
متولدين سال خوك