طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد رابطه شغلی متولدین سال مار مركز كامل و جامع انواع مختلف فال و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal faal

فال و طالع بيني در محبوبترين سايت فارسي محشر دات كام

رابطه شغلی متولدین سال مار
طراحی حرفه ای وب سایت

آوای دهل شنیدن از دور خوش است! موش
بهتر است این دو با هم شریک نشوند. گاو
بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید. ببر
بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت. گربه
بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری وفقیت آمیزی خواهند داشت. اژدها
این دو عالی برنامه ریزی می کنند؛ اما در عمل کاری از پیش نمی برند. شراکت آنها ناپایدار و متزلزل است. مار
امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری، بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود. اسب
می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را برای کار کردن دارد؛ اما نمی توان به کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود. بز
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است. میمون
حرف، حرف، حرف... شراکت این دو، در دریایی از کلمات غرق خواهد شد! خروس
چرا که نه؟ امکان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند. سگ
خوک نیاز چندانی به خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند. خوک


رابطه شغلی متولدین سال مارمركز كامل و جامع انواع مختلف فال  و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal   faal رابطه شغلی متولدین سال مار
مردان متولد فروردين
مردان متولد ارديبهشت
مردان متولد خرداد
مردان متولد تير
مردان متولد مرداد
مردان متولد شهريور
مردان متواد مهر
مردان متولد آبان
مردان متولد آذر
مردان متولد دی
مردان متولد بهمن
مردان متولد اسفند
زنان متولد فروردين
زنان متولد ارديبهشت
زنان متولد خرداد
زنان متولد تير
زنان متولد مرداد
زنان متولد شهريور
زنان متولد مهر
زنان متولد آبان
زنان متولد آذر
زنان متولد دی
زنان متولد بهمن
زنان متولد اسفند
متولدين سال موش
متولدين سال گاو
متولدين سال ببر
متولدين سال خرگوش(گربه)
متولدين سال اژدها
متولدين سال مار
متولدين سال اسب
متولدين سال بز
متولدين سال ميمون
متولدين سال خروس
متولدين سال سگ
متولدين سال خوك