طالع بيني و تحليل شخصيت بر اساس سال تولد ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال ببر و فرزندان متولد سالهای دیگر مركز كامل و جامع انواع مختلف فال و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal faal

فال و طالع بيني در محبوبترين سايت فارسي محشر دات كام

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال ببر و فرزندان متولد سالهای دیگر
طراحی حرفه ای وب سایت

ببر نمی تواند نسبت به کارهای موش بی تفاوت باشد. موش
بهتر است ببر فکر چاره کند با از دست گاو - که درصدد نابودی اوست - خلاص شود؛ در غیر این صورت ببر صدمه خواهد دیدگاو
دو ببر نمی توانند با هم زیر یک سقف زندگی کنند. بهتر است پدر یا مادر ببر در سال ببر از بارداری جلوگیری کنندببر
بچه گربه به ظاهر مطیع؛ ولی در واقع شیطان و شرور استگربه
ارتباط خوبی است و باعث آشکار شدن مثبت ترین جنبه های وجود بچه می شوداژدها
مار می کوشد تا با ببر به تفاهم کامل برسد؛ اما موفق نمی شود. بین مار و ببر سو ء تفاهم کامل وجود دارد. مار
بین این دو موجود قوی درگیری هایی ایجاد می شود؛ ولی عشق فراوان و احترام متقابل نیز وجود دارد. اسب
بز - که اغلب تنبیه می شود - نمی تواند در چنین محیط خشک و منضبطی رشد و استعداد هایش را شکوفا کندبز
میمون اغلب ببر را مسخره می کند؛ اما باید مراقب باشد که بیش از حد شوخی نکند! میمون
جوجه کوچک از عهده ببر بر نمی آید؛ اما ببر دمار از روزگار خروس جوان در می آوردخروس
ارتباطی بی نظیر و آرامش بخش است. این هماهنگی و تفاهم کامل تا هنگام بروز وقایع ناگوار، ناکامی ها، و حتی تا لحظه مرگ پایدار خواهد ماند. سگ
حتی اگر ببر لجوج و خود رای باشد، خوک با سخاوت و بزرگواری، او را خواهد بخشیدخوک


ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال ببر و فرزندان متولد سالهای دیگرمركز كامل و جامع انواع مختلف فال  و طالع بيني فال فالگیر فالگوش فال روزانه فال هفتگی فال امروز فال ماه فال هفته فال روز فال ماهانه فال میوه فال ازدواج فال حافظ تعبیر خواب پیشگویی فال قهوه تالع بینی طالع بینی شخصیت شناسی fal   faal ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال ببر و فرزندان متولد سالهای دیگر
مردان متولد فروردين
مردان متولد ارديبهشت
مردان متولد خرداد
مردان متولد تير
مردان متولد مرداد
مردان متولد شهريور
مردان متواد مهر
مردان متولد آبان
مردان متولد آذر
مردان متولد دی
مردان متولد بهمن
مردان متولد اسفند
زنان متولد فروردين
زنان متولد ارديبهشت
زنان متولد خرداد
زنان متولد تير
زنان متولد مرداد
زنان متولد شهريور
زنان متولد مهر
زنان متولد آبان
زنان متولد آذر
زنان متولد دی
زنان متولد بهمن
زنان متولد اسفند
متولدين سال موش
متولدين سال گاو
متولدين سال ببر
متولدين سال خرگوش(گربه)
متولدين سال اژدها
متولدين سال مار
متولدين سال اسب
متولدين سال بز
متولدين سال ميمون
متولدين سال خروس
متولدين سال سگ
متولدين سال خوك