فال انبیا

Horoscope

فال حضرت یحیی

چو در فال تو آمد ، نام يحيي(ع)     شود اسباب آسايش ، مهيا

مخور  هرگز  غم  امروز خود  را     بكن انديشه ی   بهبود   فردا

اي صاحب فال ، برتو بشارت باد كه بزودي اسباب آسايش تو فراهم مي گردد و از غم و اندوهي كه داري خلاص مي شوي و اگر هر قصدي داشته باشي اسباب آن فراهم مي شود.سعي كن تصميم عجولانه نگيري و راز خود را به نامحرم نگويي و هر روزي كه گذشت غصه آن را نخوري و از آن روز براي بهبود فرداي بهتر، بهتر بگيري و هرروزت را بهتر از روز پيش گرداني و شكر خداي بجاي آري كه موفق و درستکار خواهي شد ، انشاءالله

 

 

فــال مجدد